בית המשפט חייב אישה גרושה בתשלום פיצויים בסכום גבוה במיוחד משום שעשתה שימוש בלשון הרע במטרה להרחיק את הגרוש מבתם הקטינה
בית המשפט לא יאפשר להורה להורה מנכר לפעול לסיכול החלטות בית המשפט באמצעות לשון הרע
הגרושה חוייבה בתשלום פיצויים בסך של 50,000 ₪ וכן בהוצאות משפט ושכ"ט עורך דין

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט לענייני משפחה בנצרת
שם התיק:תלה"מ 30290-05-18
תאריך:17.02.2019
קישור:לקריאת פסק הדין

העובדות

 • התובע והנתבעת, בני זוג לשעבר להם בת משותפת, נמצאים בסכסוך משפטי סביב סוגיית הסדרי השהייה של הבת.
 • הנתבעת שלחה מכתבים למקום עבודתו של התובע, בהם טענה כי הוא עושה שימוש בסמים כבדים במהלך עבודתו כנהג משאית.
 • בנוסף, לבקשת הנתבעת, נשלח ללשכת הרווחה מכתב מאת רב העיר לפיו, כאשר בתם הקטינה של הצדדים ישנה אצל התובע, יש סכנה כי הוא יאנוס אותה משום שהם ישנים באותה מיטה, ולכן יש לבטל את הסדרי השהייה אצל האב.

פסק הדין

 • האם הפרסומים מהווים לשון הרע:
  • האשמה בשימוש בסמים קשים בעת העבודה לא רק מבזה ומשפילה, אלא עלולה לפגוע במשרתו של התובע ולכן מהווה לשון הרע.
  • כמו כן, האשמה כי התובע עלול לאנוס את בתו מהווה גם כן האשמה חמורה שעולה כדי לשון הרע.
 • האם יש אמת בפרסום ועניין לציבור:
  • התובע הודה כי בעבר עשה שימוש בסמים, אך הנתבעת לא חיה עמו היום, אינה יודעת אם הוא עושה שימוש בסמים כיום, ובדיקת שביצע התובע אף הוכיחה אחרת.
  • כמו כן, לא הוכחה כל מסוכנות מצד התובע כלפי בתו שמצדיקה את האשמתו באפשרות של אונס הילדה.
  • על כן, הנתבעת לא זכאית להגנה של אמת בפרסום ועניין לציבור.
 • האם הנתבעת התנהלה בתום לב:
  • לא ניתן לומר כי ההתנהלות נעשתה בתום לב, כשהנתבעת העלתה האשמות חריפות שכלל לא טרחה וביררה אם יש בהן אמת.
  • בנוסף, לקביעת בית המשפט וגורמים מקצועיים, הנצבעת מנסה למנוע לאורך זמן את הקשר בין התובע לבין הבת הקטינה, ומתנהלת כהורה מנכר.
  • בית המשפט קבע כי לא ניתן לאפשר לה ליהנות מהגנת תום הלב כשהיא עושה שימוש בפרסומים מבזים כדי לפגוע באב ובקשר שלו עם בתו.
  • במקרה של ניכור הורי, בית המשפט קובע פיצוי גבוה כדי להרתיע משימוש בלשון הרע שמטרתו לשבש את הסדרי השהות.
 • הנתבעת חוייבה לשלם לתובע פיצויים בסך של 50,000 ₪ והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪.

משמעות

 • כאשר נעשה שימוש בלשון הרע למטרת ניכור הורי והימנעות מכיבוד החלטות בית המשפט, ייפסק פיצוי עונשי בסכום גבוה במיוחד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים