מתי חופש הביטוי הופך לביזוי?

השיח הציבורי במדינת ישראל תמיד היה שוקק וסוער - תוצאה של מגוון אנושי וריבוי דעות, שהם חלק מהחיים בחברה דמוקרטית.
בשנים האחרונות, בעידן הדיגיטל והרשתות החברתיות, אנו עדים לעלייה במספר תביעות לשון הרע והן מעלות שאלות על גבולות השיח.
הדיון על לשון הרע מציב עקרונות חשובים משני צדי המתרס. חופש הביטוי, חופש העיתונות וחקר האמת מחד ומאידך - כבוד האדם, שמו הטוב והזכות לפרטיות.
מי שיכריע מה נחשב ללשון הרע, ומה ההשלכות המשפטיות והפיצויים הכספיים שניתן לקבל - הוא רק בית-המשפט.
בפורטל זה מרוכזים העקרונות של נושא לשון הרע בישראל, מתוך החקיקה והפסיקה הקיימת.

אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא לשון הרע הינו כללי ומבוסס על חוק איסור לשון הרע והפסיקה
  • פסיקת בתי-המשפט בנושא אינה אחידה, מתפתחת ומשתנה לפי העובדות והנסיבות הייחודיות של כל מקרה.
  • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני נקיטת צעדים משפטיים או אחרים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים