ריכוז מידע כללי בנושא גירושין

הליך הגירושין הוא הליך מורכב רגשית ולעתים אף משפטית, הנוגע למשפחות רבות בישראל. פורטל זה מרכז מידע רלוונטי להליך.

מידע הנוגע ליהודים בלבד ניתן למצוא בפורטל גירושין בין יהודים.

מידע הנוגע לגירושין באוכלוסיה הערבית ניתן למצוא בפורטל גירושין -מידע בערבית


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים