ועדת העררים דחתה ערר של ניצולה מלוב הטוענת להכרה בשתי עילות רדיפה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (ת"א)
שם התיק:ו"ע 4265-11-11
תאריך:23.1.2012
קישור:פסק הדין באתר נבו.

הניצולה הייתה זכאית לקצבה משנת 2010 בגין עילת הפחד, מכוח הההחלטה המנהלית בעניין ניצולי שואה מלוב, וביקשה לקבל תשלום רטרואקטיבי משנת 2001 (המועד המקורי של הגשת הבקשה לקצבה) בגין עילת האלימות העקיפה. הניצולה הצהירה כי היא מוותרת לשם כך על ההכרה לפי ההחלטה המנהלית. ועדת העררים בחנה את כל העדויות והגרסאות בתיקה של הניצולה וקבעה שהניצולה לא זכאית להכרה בגין אף אחת מהעילות.

משמעות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים