אדם שיוצא מישראל או נכנס אליה כשברשותו כספים מעל סכום מסוים, חייב לדווח על כך לפקיד המכס
חובת הדיווח חלה גם על מי שאינו נכנס או יוצא מהארץ בעצמו עם הכסף, אלא מקבל או שולח אותו בדואר או בדרך אחרת
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

אנשים שיוצאים מהארץ או נכנסים אליה כשברשותם סכומי כסף העולים על סכום מסוים, חייבים לדווח על כך במכס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שיוצאים מישראל או נכנסים אליה, ויש ברשותם סכומי כסף החייבים בדיווח.
 • חובת הדיווח חלה גם על מי שלא נכנס או יוצא מהארץ בעצמו עם סכומי הכסף, אלא מעביר אותם באמצעות הדואר או בדרך משלוח אחרת.

כספים החייבים בדיווח

 • סכומי הכסף החייבים בדיווח:
  • בכניסה או ביציאה דרך מסוף מעבר יבשתי (מעבר ניצנה, מעבר ארז, מעבר נהר הירדן, מעבר יצחק רבין, מעבר טאבה) - 12,000 ₪.
  • בכניסה או ביציאה דרך מעבר אלנבי - 2000 דינר (כ-10,000 ₪).
  • בכניסה או ביציאה דרך יתר מעברי הגבול - 50,000 ₪.
 • כספים מוגדרים כמזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך סחירים, שטרות סחירים וכרטיסי תשלום (כרטיסים שהחיוב בהם הוא מיידי, בניגוד לכרטיסי אשראי).
 • לצורך חובת הדיווח, יש לקחת בחשבון את כל הכספים שברשותו של האדם (למשל גם מזומנים וגם ניירות ערך), ולבדוק אם כולם יחד עוברים את הסכום המחייב דיווח.

אופן הדיווח

הגשת הטופס בכניסה לארץ

 • במקומות שקיימת בהם השיטה הדו-מסלולית להצהרה במכס ("אדום ירוק"), יש להגיש את הטופס לפקיד המכס ב"מסלול האדום", לאחר איסוף הכבודה.
 • אם לא קיימת השיטה הדו-מסלולית, יש להגיש את הטופס לפקיד המכס שנמצא במקום.
 • במקומות הבאים יוגש הטופס לפקיד ביקורת הגבולות: המרינה באשקלון, המרינה בהרצליה והמרינה בת"א.

הגשת הטופס ביציאה מהארץ

 • יש להגיש את הטופס לפקיד המכס באולם היוצאים.
 • במקומות יציאה מהארץ שאין בהם עמדת מכס יש להגיש את הטופס לפקיד המכס הנמצא בעמדת הכניסה לישראל.

שליחת הטופס כאשר אין פקיד מכס או כאשר הכספים אינם מועברים על-ידי האדם עצמו

 • במקרים הבאים יש לשלוח את הטופס לכתובת או לפקס שיצוינו בהמשך:
  1. במקרה שאין פקיד מכס, יש לשלוח את הטופס בתוך 72 שעות (3 ימים) משעת הכניסה או היציאה מהארץ.
  2. במקרה שהכספים אינם מועברים עם האדם עצמו (אלא מועברים לדוגמה באמצעות דואר או חבילה):
   • אם הכספים מוצאים מהארץ, יש לשלוח את הטופס לפני המועד שבו הכספים הוצאו מרשות אותו אדם.
   • אם הכספים מוכנסים לארץ, יש לשלוח את הטופס בתוך 72 שעות (3 ימים) משעת קבלתם בארץ.
 • ניתן לשלוח את הטופס באחת מהדרכים הבאות:
  • בדואר רשום (עם אישור מסירה), לכתובת: המוקד הארצי לאיסור הלבנת הון, הנהלת אגף המכס ומע"מ, ת"ד 320, ירושלים 91002.
 • במקרה שהכספים אינם מועברים עם האדם עצמו וישנו פקיד מכס במקום הקבלה/השיגור של המשלוח/הדואר, ניתן למסור לו את הטופס.

חשוב לדעת

 • הפרת חובת הדיווח היא עבירה פלילית, והעונש עליה עשוי להיות מאסר או קנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים