נוסע שרכש בחו"ל פריטים מסוימים, צריך להצהיר על כך במכס עם שובו לארץ ולשלם את המכס הנדרש
פריטים שנרכשו בדיוטי-פרי בארץ ייחשבו לפריטים שנרכשו בחו"ל לעניין חובת ההצהרה ותשלום המכס
למידע רשמי ראו באתר רשות המסים

נוסעים שרוכשים במהלך שהייתם בחו"ל פריטים מעל כמות מסוימת או סכום מסוים, צריכים בשובם לארץ להצהיר במכס על הרכישות.

 • רכישות שנעשו בחנות הדיוטי פרי בארץ ייחשבו לצורך העניין כרכישות שנעשו בחו"ל, ויהיו חייבות בהצהרה במכס אם הפריטים שנרכשו חייבים בדיווח.
 • הוצאה של הכנסה של סכומי כסף מסוימים חייבות גם הן בדיווח, לפרטים ראו דיווח על הוצאת או הכנסת כספים לישראל.
שימו לב
דף זה עוסק בנוסעים שחזרו מחו"ל עם רכישות מחו"ל.
למידע על מיסוי ומכס של חבילות שהוזמנו מחו"ל על-ידי אדם שנמצא בארץ ראו זכותון בנושא יבוא אישי (חבילות מחו"ל).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נוסעים ששבים לארץ ורכשו בחו"ל (או בדיוטי-פרי בישראל) את הפריטים הבאים:

פריטים החייבים בדיווח

 • הלבשה, הנעלה ותמרוקים אישיים:
  • יש לדווח אם מדובר בסוגים ובכמויות שלא סביר שאדם ייקח עמו במטען.
  • ההגבלה נוגעת לכמות ולא לשווי. מי שלוקח עמו פריטים בכמות סבירה לצורכי נסיעתו, לא נדרש להצהיר עליהם גם אם הם יקרים מאוד.
 • משקאות אלכוהוליים: יין בכמות העולה על 2 ליטר, וכל משקה משכר אחר (כגון ויסקי) בכמות העולה על 1 ליטר.
 • תמרוקים כוהליים (כגון בושם) בכמות העולה על 250 מ"ל (רבע ליטר).
 • טבק בכמות העולה על 250 גרם, או מעל פאקט אחד במקרה של סיגריות.
 • חפצים אישיים בסכום שעולה על 200 דולר.
  • נוסע שמעוניין לקחת איתו לנסיעה לחו"ל חפצים שערכם עולה על 200 דולר (למשל טאבלט, מצלמה וכדומה), צריך להצהיר עליהם באמצעות טופס הצהרה על יצוא זמני של חפצים בפני פקידי המכס עם יציאתו מהארץ, כדי שלא יהיה חייב בתשלום מסים עבורם בשובו.
  • הפטור על חפצים אלה יחול גם אם החפצים לא הגיעו חזרה עם הנוסע באותו כלי הסעה (מטוס/אונייה וכו').

למי ואיך פונים

 • מי שברשותו חפצים שאינם פטורים מדיווח, צריך להצהיר על כך בפני פקיד המכס עם הכניסה לארץ.
  • במקומות שקיימת בהם השיטה הדו-מסלולית, על הנוסע לעבור ב"מסלול האדום".
  • במקומות שלא קיימת בהם השיטה הדו-מסלולית, יש לגשת לפקיד המכס במקום.

ערעור

 • אם קיימת מחלוקת מול פקידי המכס על שווי הפריטים, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט.
שימו לב
מוצרים שנתפסו ולא שולם עבורם המס הנדרש, מאוחסנים אצל המכס עד לשחרורם, על חשבון הנוסע. לכן יש לשקול אם כדאי להגיש ערעור.

תנאים לפטור מדיווח

 • לרכישות שאינן חייבות בדיווח הפטור יינתן רק אם הפריטים הגיעו עם הנוסע באותו כלי הסעה (מטוס, אונייה וכו'). אם החפצים הגיעו בנפרד, הבאתם תיחשב ייבוא אישי ויחולו לגביהם כללי מיסוי אחרים.
 • הפטור ניתן עבור נוסע אחד (למשל, 4 אנשים שנוסעים יחד לא יכולים לקבל פטור עבור מוצר אחד שעולה 800 דולר, אלא עבור 4 מוצרים שעולים כל אחד עד 200 דולר).
 • תשלום המכס אינו מדורג. כלומר, למוצר שעולה 210 דולר המכס לא יחושב רק מתוך 10 דולר (שכן עד 200 דולר יש פטור), אלא מתוך הסכום המלא של 210 דולר.
 • פטור למשקאות אלכוהוליים ולטבק יינתן לנוסעים מגיל 18 ומעלה בלבד.

חשוב לדעת

 • מומלץ לשמור את הקבלות בגין הרכישות שבוצעו, כדי למנוע מחלוקת מול פקידי המכס.
 • המידע בדף זה אינו מתייחס לפריטים שחל איסור להביאם לארץ, או לפריטים שנדרש אישור מרשות מוסמכת כדי להביא לארץ. למידע נוסף על פריטים אלה וייבואם לארץ ראו זכותון בנושא יבוא אישי (חבילות מחו"ל).
 • נוסע שלא הצהיר על פריטים כמתחייב, עלול להסתכן בתשלום קנס ובהעמדה לדין.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים