הקדמה:

על-פי חוק בתי המשפט דיוני בית המשפט יתנהלו בפומביות
בית המשפט רשאי לקיים דיון בדלתיים סגורות לשם הגנה על ענינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין או בעבירה על-פי החוק למניעת הטרדה מינית
כדי שבית המשפט יקבע שהדיון יתקיים בדלתיים סגורות יש להגיש בקשה
למידע נוסף ראו חוק בתי המשפט


על-פי חוק בתי המשפט דיוני בית המשפט יתנהלו בפומביות.

  • בית המשפט רשאי לדון בעניין מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, לשם הגנה על ענינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין או בעבירה על-פי החוק למניעת הטרדה מינית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כדי שבית המשפט יקבע שהדיון יתנהל בדלתיים סגורות יש להגיש בקשה המראה שדיון בדלתיים סגורות נחוץ לשם הגנת המתלונן או הנאשם.
  • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

  • אם החליט בית משפט על עריכת דיון בדלתיים סגורות, הוא רשאי להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בעת הדיון כולו או מקצתו.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים