על-פי חוק בתי המשפט דיוני בית המשפט יתנהלו בפומביות
בית המשפט רשאי לקיים דיון בדלתיים סגורות לשם הגנה על ענינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין או בעבירה על-פי החוק למניעת הטרדה מינית
כדי שבית המשפט יקבע שהדיון יתקיים בדלתיים סגורות יש להגיש בקשה
למידע נוסף ראו חוק בתי המשפט


על-פי חוק בתי המשפט דיוני בית המשפט יתנהלו בפומביות.

  • בית המשפט רשאי לדון בעניין מסוים, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות, לשם הגנה על ענינו של מתלונן או נאשם בעבירת מין או בעבירה על-פי החוק למניעת הטרדה מינית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כדי שבית המשפט יקבע שהדיון יתנהל בדלתיים סגורות יש להגיש בקשה המראה שדיון בדלתיים סגורות נחוץ לשם הגנת המתלונן או הנאשם.
  • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

  • אם החליט בית משפט על עריכת דיון בדלתיים סגורות, הוא רשאי להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בעת הדיון כולו או מקצתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים