הקדמה:

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 מסדיר ארבעה נושאים עיקריים: השופטים, בתי המשפט, הרשמים והוראות שונות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984
נוסח החוק:
  • חוק בתי המשפט קובע כללים לגבי:
    • מינוי שופטים לבית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום.
    • המבנה והסמכויות של בתי המשפט - בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום, בתי משפט לעניינים מקומיים ובתי משפט לתביעות קטנות.
    • מינוי וסמכויות רשם בית המשפט.
    • הוראות שונות, כגון גביית תשלומים ואגרות בבתי המשפט.

נושאים וזכויות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.