הקדמה:

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 מסדיר ארבעה נושאים עיקריים: השופטים, בתי המשפט, הרשמים והוראות שונות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.