חייל בודד הנמצא בביתו בחופשת מחלה שלושה ימים ומעלה זכאי לקבל דמי כלכלה
חייל שיצא לחופשה מיוחדת מטעמים כלכליים זכאי לדמי כלכלה בימי החופשה
למידע נוסף ראו הטבות נלוות באתר צה"ל


חייל בודד הנמצא בבית בחופשת מחלה שלושה ימים ומעלה, זכאי לקבל דמי כלכלה עבור ימים אלו, החל מהיום הראשון.

  • לחייל המקבל באופן קבוע דמי כלכלה (כאשר אין בבסיסו מטבח צבאי, או מסיבות רפואיות) ישולמו דמי כלכלה מוגדלים בשיעור של 50%.
  • חייל שיצא לחופשה מיוחדת מטעמים כלכליים בלבד, יהיה זכאי לדמי כלכלה עבור תקופת החופשה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכזת תנאי השירות ביחידה (משקית ת"ש).

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

  • צה"ל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים