הקדמה:

חיילים בודדים רשאים להגיש בקשה לחופשה מיוחדת לצורך טיפול בבעיות אישיות חריגות
חייל שיצא לחופשה מיוחדת מטעמים כלכליים בלבד, יהיה זכאי לדמי כלכלה בתקופת החופשה


חייל בודד הנתקל בבעיה אישית חריגה (כגון בעיה כספית חמורה ודחופה), רשאי להגיש בקשה לחופשה מיוחדת לטיפול בפיתרון הבעיה.

  • חמשת הימים הראשונים של החופשה יהיו על חשבון חופשת הרגילה של החייל.
  • סך כל ימי החופשה המיוחדת לא יעלו על 60 יום בשנת שירות, כאשר 30 מתוכם יהיו לצורך ביקור הורים בחו"ל בלבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכזת תנאי השירות ביחידה (משקית ת"ש).

חשוב לדעת

  • חייל שיצא לחופשה מיוחדת מטעמים כלכליים בלבד, יהיה זכאי לדמי כלכלה עבור תקופת החופשה.

גורמי ממשל

  • צה"ל


הרחבות ופרסומים