הקדמה:

חיילים בודדים רשאים להגיש בקשה לחופשה מיוחדת לצורך טיפול בבעיות אישיות חריגות
חייל שיצא לחופשה מיוחדת מטעמים כלכליים בלבד, יהיה זכאי לדמי כלכלה בתקופת החופשה
למידע נוסף ראו חופשות באתר צה"ל


חייל בודד הנתקל בבעיה אישית חריגה (כגון בעיה כספית חמורה ודחופה), רשאי להגיש בקשה לחופשה מיוחדת לטיפול בפיתרון הבעיה.

 • חמשת הימים הראשונים של החופשה יהיו על חשבון חופשת הרגילה של החייל.
 • סך כל ימי החופשה המיוחדת לא יעלו על 60 יום בשנת שירות, כאשר 30 מתוכם יהיו לצורך ביקור הורים בחו"ל בלבד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרכזת תנאי השירות ביחידה (משקית ת"ש).
שימו לב
הגשת בקשות ת"ש באופן מקוון (במערכת דיגיטלית)
 • כיום ניתן לפתוח בקשת ת"ש באופן מקוון, באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.
 • בפעם הראשונה שמגישים בקשה במערכת הדיגיטלית, יש לפנות למש"קית ת"ש.
  • לאחר פתיחת הבקשה, היא תופיע באזור האישי של הפונה, עם פירוט האישורים הנדרשים.
  • יש להעלות לאזור האישי את האישורים הרלוונטיים.
  • האישורים יעודכנו במערכת הצבאית של סגל הת"ש לצורך המשך הטיפול בבקשה.
 • את הבקשות הבאות הפונים יוכלו לפתוח בעצמם במערכת.
 • למידע נוסף ראו באתר צה"ל.

חשוב לדעת

 • חייל שיצא לחופשה מיוחדת מטעמים כלכליים בלבד, יהיה זכאי לדמי כלכלה עבור תקופת החופשה.

גורמי ממשל

 • צה"ל

הרחבות ופרסומים