חוק הביטוח הלאומי (ביטוח זיקנה ושאירים) מגדיר "ילד" כמי שטרם מלאו לו 18, או יותר - בתנאים שיפורטו בהמשך

הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי

 • "ילד" מוגדר בביטוח זיקנה כבן/בת של המבוטח/ת (כולל ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שהמבוטח/ת מפרנס/ת, פרט לנער או נערה נשואים), שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • לא מלאו לו 18 שנים.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/ טר"ץ - מסגרות שהוכרו לעניין זה).
  • לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים, ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא מתנדב בשירות לאומי-אזרחי במסגרות שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.

הגדרת ילד על פי חוק הבטחת הכנסה

 • בחוק הבטחת הכנסה (שקובע את כללי הזכאות לגמלת הבטחת/השלמת הכנסה), "ילד" מוגדר כאחד משני אלה:
  1. ילד כמשמעותו בהגדרת "ילד" על פי חוק הביטוח הלאומי.
  2. מי שאינו ילדו של תובע הגמלה, ומתקיימים לגביו כל אלה:
   • הוא עונה על אחד מהתנאים שצוינו בהגדרת "ילד" על פי חוק הביטוח הלאומי.
   • הוא מתגורר באופן קבוע עם תובע הגמלה.
   • תובע הגמלה מונה כאפוטרופוס שלו (גם אם חדל להיות האפוטרופוס כאשר הילד הגיע לגיל 18).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים