הקדמה:

חוק הביטוח הלאומי (ביטוח זיקנה וביטוח שאירים) מגדיר "ילד" כמי שטרם מלאו לו 18, או יותר - בהתאם לתנאים שיפורטו להלן
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

בהתאם לפרק י"א לחוק הביטוח הלאומי (העוסק בקצבאות אזרח ותיק ושאירים), "ילד" מוגדר כבן או בת (לרבות ילד חורג, ילד מאומץ או נכד שכל פרנסתו על המבוטח, פרט לנער או נערה נשואים) העונה על אחד מהתנאים הבאים:

  • טרם מלאו לו 18 שנים.
  • טרם מלאו לו 20 שנים, הוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • טרם מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
  • טרם מלאו לו 21 שנה, הוא מתנדב לתקופה של עד 12 חודשים בשירות למטרה ציבורית או לאומית (בהתאם להגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית)), ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל.
  • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי-אזרחי בהתנדבות.
  • טרם מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.

חקיקה ונהלים