אפוטרופוס (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אפוטרופוס הוא אדם או עמותה הממונה על-ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו
האפוטרופוס מייצג את אותו אדם בכל פעולה משפטית ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת אותו אדם

אפוטרופוס הוא אדם שתפקידו לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, הן במקרים שהחוק מסמיך אותו והן במקרים שבית המשפט מינה אותו.

אפוטרופוס טבעי

אפוטרופוס על-פי מינוי

  • במקרים בהם אנשים אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, בית המשפט ממנה אפוטרופוס על מנת לסייע להם, לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם, על גופם ועל רכושם.
  • על האפוטרופוס לדאוג לעניינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם.
  • בית המשפט רשאי למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד ולקבוע אם ניהול האפוטרופסות יהיה במשותף, או יחולק ביניהם לפי נושאים (כגון אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לדין). האפוטרופוסים מחויבים לפעול תוך תיאום והסכמה ביניהם.
  • אפוטרופוס על פי מינוי נתון לפיקוח של הרשויות השונות, וכן חובה עליו לתת דיווחים שונים בקשר עם תפקידו.

מי ממונה כאפוטרופוס

  • על-פי החוק, לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:
  1. אדם יחיד - כל אדם, בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עו"ד או אדם אחר.
  2. תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכדומה - לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
  3. האפוטרופוס הכללי - האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
  4. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה, אשר הוקמה על מנת להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות