אדם אשר לקה בפגיעה, חבלה או מחלה, תוך ועקב שרותו הצבאי באחד מצבאות בנות הברית או ביחידות פרטיזנים במלחמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית ועוזריה, בתקופה שבין 02.09.1945 - 01.09.1939.

  • ההכרה בנכות היא בסמכות הרשות המוסמכת, על בסיס בקשת התובע, ובהסתמך על אישורים המפרטים את השרות והפגיעה, תעודות רפואיות, עדויות וכל הוכחה אחרת שהתובע מציג להוכחת תביעתו.
  • הנכות המוכרת היא בשעור שאינו נמוך מ-10%.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות