מטרתו של אגף הרווחה בעיריית ירושלים היא לקדם את תושבי העיר ולצמצם פערים חברתיים בעיר, תוך מתן כבוד לייחודיות האנושית והתרבותית של כל אדם וקהילה.
האגף פועל כדי לסייע לתושבים במצוקה או משבר, לחזק את תפקודם העצמאי, לסייע להם במיצוי זכויותיהם, ולהגן על אנשים חסרי ישע הנמצאים בסיכון.
השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים, עובדים מנהליים, עובדי סמך מקצועיים ומתנדבים, הפועלים במגוון שיטות עבודה מקצועיות.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:כיכר ספרא 7 ירושלים
טלפון:02-6298965
מזכירות האגף
פקס:02-6296990

נושאים וזכויות