הקדמה:

בשל המצב הבטחוני, עצמאים ביישובי הדרום זכאים לדחייה בתשלומי המסים ובדיווח למוסד לביטוח לאומי
אסור למעסיק לפטר עובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הבטחוני, אם הם עומדים בתנאים הקבועים בחוק ובהתאם להנחיות פיקוד העורף
מעסיקים שעובדיהם נעדרו מהעבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף ישלמו שכר לעובדים ולאחר מכן יגישו לרשות המסים תביעה לפיצויים
לעדכונים בנושא עסקים קטנים ובינוניים, ראו באתר משרד הכלכלה

בעקבות מבצע "צוק איתן" פורסמו הודעות הנוגעות למעסיקים ולעובדים.

 • בהתאם להודעת משרד הכלכלה, בכל הקשור לנושא התייצבות לעבודה יש להישמע להוראות פיקוד העורף. על כל העובדים לצאת לעבודה אלא אם כן נקבע אחרת על ידי פיקוד העורף.
 • על-פי הודעת משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים, ישולמו פיצויים בשל נזקים עקיפים לתושבים ולבעלי העסקים בדרום.
 • דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות מעסיקים ועובדים עצמאים בתקופה זו.

האם מותר לי לפטר עובד שנעדר מהעבודה בגלל מצב החירום?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, עובד רשאי להיעדר מעבודתו אם פיקוד העורף אוסר על הגעה למקום העבודה, ועל המעסיק חל איסור לפטרו. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.
 • אם פיקוד העורף לא אוסר על הגעה למקום העבודה, והעובד בחר למרות זאת להיעדר ממקום העבודה, המעסיק רשאי לפטרו ואף לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. אי-התייצבות לעבודה במקרה כזה עשויה להיות עבירה פלילית. למעסיק מותר לפטר עובד במפעל חיוני שנעדר מהעבודה.

האם מותר לי לפטר עובד שהחליט להישאר בבית להשגיח על ילדיו שהמסגרת החינוכית שלהם סגורה בגלל המצב הבטחוני?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו שנמצא עמו, מכיוון שמוסד הלימוד שבו לומד הילד, סגור בהוראת פיקוד העורף. ההוראה מתייחסת לילד שגילו עד 14 שנים, ובמקרה של ילד עם צרכים מיוחדים - עד גיל 21.
 • ההגנה מפני פיטורים ניתנת רק להורה אחד בלבד:
  • אם מדובר בהורה שהוא הורה יחיד, אסור למעסיק לפטר אותו.
  • אם לילד שני הורים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, זכאי רק הורה זה להיעדר מעבודתו ולהיות מוגן מפני פיטורים. לדוגמא: אם הוריו של הילד גרושים או בנפרד, והילד לא נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, מותר למעסיק לפטר את העובד.
  • אם שני ההורים מגדלים את הילד, זכאי רק אחד ההורים להיעדר מעבודתו וליהנות מהגנה מפני פיטורים, וזאת בתנאי שההורה השני עובד או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילדים.
 • אם במקום העבודה של אחד ההורים קיים סידור נאות להשגחה על הילד, לא יהיה העובד זכאי להיעדר מהעבודה. אם בחר להיעדר מעבודתו, לא יהיה זכאי להגנת החוק מפני פיטורים. המעסיק יכול לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14 (או ילד עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21), ההורה אינו זכאי להיעדר על דעת עצמו מהעבודה. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל זה, רשאי המעסיק לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו: איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.

האם מותר לי לפטר עובד או עובדת שקיבל/ה צו 8 וגוייס/ה למילואים?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו: איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה בהתאם להנחיות פיקוד העורף - האם עלי לשלם לו שכר בעד הימים שנעדר מהעבודה?

אם אחד מהעובדים שלי נעדר מהעבודה כדי להישאר בבית עם ילדיו בגלל שמוסדות החינוך ביישוב סגורים - האם עלי לשלם לו שכר בעד ימי ההיעדרות?

 • בהתאם להסכם המתווה, במקרים שבהם פיקוד העורף הנחה לסגור מוסד חינוכי בשל המצב הביטחוני, אחד מהוריו של תלמיד עד גיל 14 הלומד במוסד החינוכי שנעדר מעבודתו, יהיה זכאי לתשלום שכר מהמעסיק. במקרה שראש רשות מקומית הוא זה שהנחה לסגור את המוסד החינוכי בשל המצב הבטחוני (שלא על פי הנחיית פיקוד העורף), יהיה העובד זכאי לתשלום שכר מהמעסיק רק עד 27.07.2014.
 • הורה שנעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל 14 אינו זכאי לשכר, והמעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות משכרו או ממכסת ימי החופשה שנתית שצבר.

בשל המצב הבטחוני החלטתי לסגור את מקום העבודה. האם עלי לשלם לעובדים שכר בגין הימים שבהם מקום העבודה סגור?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על 7 ימים רצופים, על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו: חופשה ביוזמת המעסיק.

אם מקום העבודה עובד כרגיל, אבל אחד מהעובדים פוחד לצאת מהבית לעבודה - האם עלי לשלם לו שכר?

 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה כי פחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה זכאי לשכר.
 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, חייב העובד להגיע לעבודה. עובד שלא התייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.

אני מעסיק עובד עם מוגבלות, מהם הכללים לגבי הגעתו לעבודה?

אני בעל עסק בדרום. כיצד אוכל לקבל פיצויים בשל נזקים עקיפים שנגרמו לי?

מה לגבי התשלום לעובדים שלי שגוייסו בצו 8?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורת חודש יולי במועד התשלום הרגיל.
 • לשם כך, המוסד לביטוח לאומי ישלם בתחילת חודש אוגוסט מקדמה לכל המעסיקים, על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם.

אני עובד עצמאי ולא הספקתי להעביר את תשלומי המסים עד ה-15 לחודש, האם אני יכול לקבל ארכה?

 • בהתאם להודעת רשות המסים, לתושבי הדרום ניתנה ארכה עד יום 15.08.2014 לתשלום המסים התקופתיים (מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויי מס הכנסה).
 • על-פי הודעת המוסד לביטוח לאומי, למעסיקים ולעובדים עצמאים באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה נדחה מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עד יום 15.08.2014.

הרחבות ופרסומים