הפריה חוץ גופית- התנגדות בן הזוג לשעבר, לשימוש בביציות המופרות. הזכות להורות מול הזכות שלא להיות הורה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט עליון
שם התיק:ד"נ 2401/95, פ"ד נ(4) 661
תאריך:12/9/96
קישור:נוסח פסק הדין

לאחר מספר שנות נישואין חשוכי ילדים ולאחר שעותרת עברה ניתוח שבעקבותיו איבדה את היכולת להרות היריון טבעי, החליטו בני הזוג להביא לעולם ילד בהפריה חוץ גופית. בני הזוג התקשרו עם מוסד בארה"ב לשם איתור פונדקאית שתישא את ילדם, אך לפני שהגיע התהליך לשלב זה, עזב המשיב (הבעל) את ביתם, ושנה אח"כ עבר לחיות עם אישה אחרת ונולדה להם בת. העותרת ביקשה מבית החולים לשחרר לה את הביציות המופרות, לצורך השתלתן אצל פונדקאית, אך בקשתה נדחתה נוכח התנגדות המשיב. העותרת פנתה בתביעה לבית המשפט המחוזי וזה נענה לה. בית המשפט העליון קיבל ברוב דעות את ערעורו של המשיב בנימוק כי אין לכפות הורות על הבעל במקרה הנדון.

העותרת עתרה לבית המשפט העליון בבקשה לקיים דיון נוסף בהרכב שופטים רחב יותר. עתירתה של העותרת לקבל לידיה את הביציות המופרות כדי להמשיך בתהליך של הפריה חוץ גופית, נענתה בחיוב. נימוקי דעת הרוב היו בין השאר:

  • כשם שאין שומעים לאיש להפסיק היריון, מפני שאין מתערבים בגופה של אישה שלא לרצונה, כך אין לשמוע לו ולהפסיק תהליך של הפריה, כאשר הפסקה כזו עושה בדיעבד את ההתערבות בגוף האישה, התערבות שווא וכבודה וצנעתה מחוללים.
  • האישה שינתה את מצבה לרעה בעקבות ההסכמה המקורית של בעלה, באופן בלתי הפיך, ולכן הבעל מושתק מלחזור בו מהסכמה זו.
  • בחברה האנושית, אחד הביטויים לשאיפה שבלא הגשמתה, לא יראו עצמם רבים כחופשיים במלוא מובן המילה, היא השאיפה להורות. לא מדובר בצורך טבעי-ביולוגי גרידא, אלא בחירות שבחברה האנושית מסמלת את ייחודו של האדם. אל מול הזכות הבסיסית להורות, יש לבחון את הזכות שלא להיות הורה. יש לעשות איזון בין הזכויות של שני בני הזוג בכל מקרה ומקרה בהתחשב בשלב שבו מצוי ההליך.
  • אינו דומה מצב של סירוב להמשיך בתהליך של הפריה כשבן הזוג יכול לקיימו עם שותף אחר, למצב שבו הסירוב יגזור עקרות על בן הזוג השני.
  • הכף של האישה במקרה הנדון כבדה יותר במאזני הצדק עקב שיקולים מצטברים כגון- ההליך של ההפריה היה כרוך בסבל פיזי קשה וממושך לאישה והיה כרוך בסיכון חיים עבורה, היתה הסתמכות מלאה על הסכמת הבעל, וזהו הסיכוי היחיד והאחרון עבור האישה לממש את שאיפתה העזה להיות הורה.

משמעות

הזכות להורות מול הזכות שלא להיות הורה- במקרה זה, בנסיבות הספציפיות, נפסק כי הזכות להורות גוברת.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.