במקרים מסויימים חלה חובה הן על מזמין השירות והן על המעסיק (קבלן כוח האדם או קבלן השירות) לערוך שימוע לעובד הקבלן קודם לקבלת החלטה מהותית בעניינו, במיוחד אם ההחלטה היא על סיום הצבתו של העובד אצל מזמין השירות
הדרך הנכונה היא שהשימוע ייערך במשותף על ידי מזמין השירות וקבלן כוח האדם או השירות
החובה של מזמין השירות לערוך שימוע לעובד הקבלן תלויה בנסיבות כגון : תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבתו של עובד הקבלן אצל מזמין השירות, הסיבות לסיום הצבתו של עובד הקבלן אצל מזמין השירות והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה יסיים העובד את עבודתו גם אצל הקבלן
הטלת החובה על מזמין השירות לערוך שימוע אין משמעותה בהכרח שמתקיימים יחסי עובד- מעסיק בין העובד לבין מזמין השירות, אלא רואים במזמין השירות כמעסיק במשותף לעניין זכות הטיעון בלבד
בכל מקרה, עובד קבלן זכאי לקבל הסבר ממזמין השירות על ההחלטה לסיים את עבודתו ולהגיב לה
ראו גם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 47271-06-18
תאריך:05.07.2020
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובד הועסק על ידי קבלני ניקיון (המעסיקים) אצל חברת החשמל (מזמין השירות) החל משנת 1990 ועד חודש מרץ 2013.
 • בשיחה שהתקיימה בין העובד לבין מנכ"ל קבלן הניקיון נמסר לעובד כי חברת החשמל מבקשת את סיום הצבתו אצלה עקב חשד שסייע לעובד חברת החשמל להחתים כרטיס נוכחות שלא כדין. העובד הכחיש את טענותיה של חברת החשמל כלפיו, אולם המנכ"ל מסר לו כי לא ניתן להמשיך בהצבתו באתר של חברת החשמל, והוא ישובץ במקום עבודה אחר.
 • העובד הגיש תביעה לבית הדין האזור לעבודה נגד קבלן הניקיון ונגד חברת החשמל בגין סיום הצבתו בחברת החשמל ותשלום זכויותיו.
 • בית הדין האזורי לעבודה קבע שבין העובד וחברת החשמל לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק, וכי יחסי העבודה התקיימו בין העובד וקבלן הניקיון בלבד. למרות זאת, חייב בית הדין הן את קבלן הניקיון והן את חברת החשמל, ביחד ולחוד, לשלם לעובד פיצוי בסך 30,000 ₪ היות ולא נערך לעובד שימוע טרם סיום הצבתו בחברת החשמל.
 • בערעור שהוגש לבית הדין הארצי לעבודה עלתה השאלה האם מוטלת הן על מזמין השירות והן על המעסיק בפועל חובה לערוך שימוע לעובד הקבלן בטרם קבלת החלטה בעניינו של העובד, ובעיקר בטרם קבלת החלטה על הפסקת הצבתו של אותו עובד אצל מזמין השירות.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

בית הדין הארצי לעבודה פסק שבההתקיים נסיבות מסויימות חלה חובה הן על מזמין השירות והן על המעסיק (קבלן כוח האדם או קבלן השירות) לערוך שימוע לעובד הקבלן קודם לקבלת החלטה מהותית בעניינו, במיוחד אם ההחלטה היא על סיום הצבתו של העובד אצל מזמין העבודה.

 • החובה של מזמין השירות לערוך שימוע לעובד הקבלן תלויה בנסיבות כגון: תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבתו של עובד הקבלן אצל מזמין השירות, הסיבות לסיום הצבתו של עובד הקבלן אצל מזמין השירות והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה יסיים העובד את עבודתו גם אצל הקבלן. יחד עם זאת, בכל מקרה, עובד הקבלן זכאי לקבל הסבר להחלטתו של מזמין השירות לסיים את עבודתו, ולהגיב לה.
 • בנסיבות בהם חלה חובה לערוך שימוע לעובד הן על ידי מזמין השירות והן על ידי הקבלן המעסיק, נראה כי הדרך הנכונה היא שהשימוע ייערך במשותף על ידי מזמין השירות, והמעסיק בפועל של העובד (קבלן כוח האדם או קבלן השירות).
 • על הקבלן המעסיק את העובד לסייע לעובד למצות את זכות הטיעון מול מזמין השירות ולשמוע טענותיו של העובד בנוגע לאפשרות הצבתו במקומות עבודה אחרים או סיום עבודתו.
 • הטלת החובה על מזמין השירות - אין משמעותה שמתקיימים יחסי עובד-מעסיק בינו לבין העובד. משמעות הטלת חובת השימוע היא שרואים את מזמין השירות כמעסיק במשותף עם הקבלן המעסיק את העובד לעניין זכות הטיעון בלבד, גם אם לא התקיימו יחסי עבודה בין מזמין השירות לעובד.
 • במקרה זה, בשל משך ההעסקה הממושך של העובד בחברת החשמל (23 שנה) ולאור העובדה שהסיבה להפסקת הצבתו של העובד בחברת החשמל עלולה לפגוע בשמו הטוב של העובד, היה על חברת החשמל לערוך לעובד שימוע ולשמוע את טענותיו, וזאת בנוסף לחובה החלה על הקבלן המעסיק לערוך לעובד שימוע ולסייע לו בבירור החשדות מול חברת החשמל.
 • המעסיק (קבלן כח האדם) ומזמין השירות (חברת החשמל) הפרו את חובתם לערוך לעובד שימוע טרם סיום הצבתו של העובד בחברת החשמל, ולכן הערעור נדחה.

משמעות

 • עובד המועסק באמצעות קבלן כוח אדם או קבל שירות, זכאי במקרים מסויימים לשימוע לפני ההחלטה על הפסקת עבודתו אצל מזמין השירות, הן על ידי מזמין השירות והן על ידי המעסיק (קבלן כוח האדם או קבלן השירות) .
 • החובה של מזמין השירות לערוך שימוע לעובד הקבלן תלויה בנסיבות כגון: תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבתו של עובד הקבלן אצל מזמין השירולת, הסיבות לסיום הצבתו של עובד הקבלן אצל מזמין השירות והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה יסיים העובד את עבודתו גם אצל הקבלן.
דוגמה
ככל שתקופת עבודתו של עובד הקבלן אצל מזמין השירות הינה ארוכה יותר והסיבות לסיום הצבתו של העובד הנם בידיעת מזמין השירות, אזי החובה של מזמין השירות לערוך לעובד שימוע בהתאם לכללים הקבועים בדין הינה רחבה יותר.
 • הדרך הנכונה היא שהשימוע ייערך במשותף על ידי מזמין השירות והקבלן המעסיק (קבלן כוח האדם או השירות).
 • עריכת השימוע אינה מעידה על יחסי עובד-מעסיק בין עובד הקבלן לבין מזמין השירות.
 • בכל מקרה, עובד קבלן זכאי לקבל הסבר ממזמין השירות על ההחלטה לסיים את עבודתו ולהגיב לה.

חשוב לדעת

 • ב ע"ע (ארצי) 316-10-19 פסק בית הדין הארצי שמכיוון שהעובדת עבדה אצל המשתמש תקופה קצרה של 4 חודשים בלבד לא נוצרה זיקה מובהקת בין העובדת לבין מזמין השירות ועל כן לא חלה על מזמין השירות חובה לערוך לעובדת שימוע טרם סיום העסקתה. יחד עם זאת הבהיר בית הדין שבכל מקרה, עובד קבלן זכאי לקבל הסבר ממזמין השירות על ההחלטה לסיים את עבודתו ולהגיב לה.