הורים לקויי שמיעה זכאים לקבל החזר כספי ברכישת גלאי בכי לתינוקות עד גיל 3
ההחזר יהיה בשיעור של 90% מסכום הקנייה, ולא יותר מ-1,175 ₪ (נכון לשנת 2023)
מי שקיבלו החזר עבור מוניטור במסגרת סל התקשורת, לא זכאים להחזר גם עבור גלאי בכי
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


הורים לקויי שמיעה זכאים לקבל החזר כספי ברכישת גלאי בכי לתינוקות עד גיל 3.

 • ההחזר יהיה בשיעור של 90% מסכום הקנייה, ולא יותר מ-1,175 ₪ (נכון לשנת 2023).
 • הזכאות להחזר זה היא חד-פעמית.

מי זכאי?

 • הורים שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם סובלים מירידה בשמיעה של 50 דציבלים לפחות באוזן הטובה.
  2. יש להם ילד/ה עד גיל 3.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך מימוש הזכאות (הזהה לתהליך קבלת סל תקשורת), מפורט בהמשך.
 • מי שכבר אושרה זכאותם לשירותי תקשורת יכולים לפנות ישירות לקבלת ההחזר.

בדיקות נדרשות

 • יש להצטייד בטופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ולפנות עם הטופס לבדיקה אצל רופא אף, אוזן גרון.
 • הרופא ימלא על גבי הטופס את החלק הרלוונטי לבדיקה, וייתן הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לעבור בדיקת שמיעה, שבסיומה ימולאו הפרטים הרלוונטיים בטופס על-ידי האודיאולוג. בדיקת השמיעה המצורפת לבקשה חייבת להיות עדכנית לשנתיים האחרונות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה לאזור המגורים את טופס הבקשה המלא.
 • אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה, מומלץ לצרף אותו.
 • הטפסים יועברו לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בדיקת זכאות.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות, בתוך 3 חודשים.

קבלת ההחזר ברכישת גלאי בכי לתינוק

 • מי שאושרה להם הזכאות ורכשו גלאי בכי ישלחו למשרד הרווחה את המסמכים הבאים:
  • חשבונית/קבלה על שמם עבור רכישת המכשיר.
  • צילום תעודת זהות וספח (כולל פרטי הילד).
  • פרטי חשבון בנק לקבלת ההחזר.
 • ניתן לשלוח את המסמכים בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בדואל לכתובת:
  • בדואר רגיל, עבור: תחום לקויי שמיעה, משרד הרווחה והביטחון החברתי, מגדלי הבירה, ירמיהו 39 ירושלים 9446724
  • בפקס למספר: 02-5085932
 • ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הזכאים.

חשוב לדעת

 • מי שקיבלו החזר עבור מוניטור במסגרת סל התקשורת (מופיע ברשימת אביזרי ההתראה), לא יהיו זכאים גם להחזר עבור גלאי בכי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • הוראה 5.7 לתע"ס - שירותי שמיעה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה - סעיף 3.3

הרחבות ופרסומים