הקדמה:

הורים לקויי שמיעה זכאים לקבל החזר כספי ברכישת גלאי בכי לתינוק עד גיל 3
ההחזר הוא עד לשיעור של 90% מסכום הקנייה, ולא יותר מ-1,090 ש"ח (נכון לשנת 2021)


הורים לקויי שמיעה זכאים לקבל החזר כספי ברכישת גלאי בכי לתינוק עד גיל 3.

 • קיימת השתתפות עצמית של 10% לפחות מסכום הקנייה - ההחזר הניתן הוא עד לשיעור של 90% מסכום הקנייה, ולא יותר מסכום של 5 נקודות זיכוי (1,090 ש"ח, נכון לשנת 2021).
 • הזכאות היא חד-פעמית למשפחה.

מי זכאי?

 • הורים העומדים בשני התנאים הבאים:
  • הם סובלים מירידה בשמיעה של 50 דציבלים לפחות באוזן הטובה.
  • יש להם ילד עד גיל 3.
 • מי שקיבלו החזר עבור אביזר זה במסגרת סל התקשורת (אביזרי התראה - מוניטור), לא יהיו זכאים להחזר נוסף.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך מימוש הזכאות (הזהה לתהליך קבלת סל תקשורת), מפורט להלן.
 • מי שכבר אושרה זכאותם לשירותי תקשורת יכולים לפנות ישירות לקבלת ההחזר.

בדיקות נדרשות

 • יש להצטייד בטופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ולפנות עם הטופס לבדיקה אצל רופא אף, אוזן גרון.
 • הרופא ימלא על גבי הטופס את החלק הרלוונטי לבדיקה, וייתן הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לעבור בדיקת שמיעה, שבסיומה ימולאו הפרטים הרלוונטיים בטופס על-ידי האודיאולוג. בדיקת השמיעה המצורפת לבקשה חייבת להיות עדכנית לשנתיים האחרונות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה את טופס הבקשה המלא.
 • אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה, מומלץ לצרף אותו.
 • הטפסים יועברו לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בדיקת זכאות.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות, בתוך 3 חודשים.

קבלת ההחזר ברכישת גלאי בכי לתינוק

 • יש להגיש למרכז תמיכה בתקשורת של שמעיה את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות וספח פרטים אישיים מלאים (כולל פרטי הילד).
  • קבלה על רכישת הגלאי.
  • אישור זכאות.
  • צילום צ'ק.
 • ניתן להגיש את המסמכים באחת מהדרכים הבאות:
  • משלוח בדואר אל מרכז תמיכה בתקשורת - שמעיה, ת"ד 393 בני ברק מיקוד 5110301
  • משלוח בפקס למספר 03-6486030
  • משלוח בדוא"ל לכתובת simanim@shmaya.org.il
  • הגעה למרכז ברחוב בן גוריון 38 רמת גן (בית נח מנחמי) קומה 4

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

 • הוראה 5.7 לתע"ס - שירותי שמיעה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה (סעיף 3.3)