הקדמה:

חירשים וכבדי שמיעה בני 18 ומעלה עשויים לקבל אחת ל-4 שנים החזר כספי ברכישת עזרי תקשורת, בהתאם לתנאים
הסל הוא בשווי של עד 3,901 ₪, נכון לפברואר 2022
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

חירשים וכבדי שמיעה זכאים לסל תקשורת עבור רכישת אביזרי עזר המסייעים להם בתקשורת היום-יומית.

 • הסל ניתן אחת ל-4 שנים כנגד קבלות.
 • יש לשלם השתתפות עצמית בסכום של לפחות 10% מהעלות של כל אחד מהעזרים שנרכשו.
 • שוויו של הסל הוא בסכום של עד 3,901 ₪, נכון לפברואר 2022.
 • מי שעונים על תנאי הזכאות לסל תקשורת, זכאים גם לתשלום דמי תקשורת חודשיים ולשירותי תרגום ותמלול.

מי זכאי?

 • בני 18 ומעלה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. יש להם ירידה בשמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה, שאירעה לפני גיל 3.
  2. הם גברים שנולדו אחרי 15.08.1937 או נשים שנולדו אחרי 15.08.1942.

אביזרי העזר הכלולים בסל התקשורת

 • האביזרים הבאים כלולים בסל התקשורת:
אביזרים למחשב, לטלוויזיה, לרכב אביזרי אתראה
מחשב אישי נייח/נייד/כף יד אינטרקום, מצלמה ומוניטור
מדפסת למחשב פעמון דלת מוגבר/מהבהב אלחוטי, או קווי חיישן לזיהוי דפיקה בדלת
מצלמה לאינטרנט גלאי עשן מהבהב
מודמים (לא כולל סכום המיסים שהוחזר) שעון מעורר רוטט/מהבהב שולחני ו/או ידני
ממיר דיגיטלי עבור כתוביות מתקן אתראה מהבהב נייד לטלפון פקס נייח או נייד
מפענח טלטקסט מתקן לגילוי צפירות חירום לרכב
מערכת עזר לשמיעה לטלוויזיה מערכת אתראה משולבת כולל מכשיר נייד לתצוגה ויזואלית ו/או טקסטואלית
T.V. PHONE
ראי פנורמי מיוחד פנימי וחיצוני לרכב
מערכת טלוויזיה למשאיות
אביזרי עזר לתקשורת אביזרי עזר לשמיעה
טלפון עם צלצול/קול מוגבר והתראת צלצול ויזואלית ו/או כרית רטיטה מערכת הגברה אישית F.M.
מגבר נייד המתחבר לאפרכסת טלפון מגבר אישי לשמיעה
מגבר דיבור לטלפון ו/או צלצול לטלפון מכשיר שמיעה ואוזניות
טלפון נייד הכולל כתיבה וקבלת הודעות SMS
סוללה רוטטת לטלפון נייד
דיבורית לטלפון נייד עם הגברה או השראה למצב T
דיבורית לרכב עם השראה למצב T
וידאופון
מכשיר פקס נייח/נייד

תהליך מימוש הזכות

בדיקות נדרשות

 • יש להצטייד בטופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת ולפנות עם הטופס לבדיקה אצל רופא אף, אוזן גרון.
 • הרופא ימלא על גבי הטופס את החלק הרלוונטי לבדיקה, וייתן הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לעבור בדיקת שמיעה, שבסיומה ימולאו הפרטים הרלוונטיים בטופס על-ידי האודיאולוג. בדיקת השמיעה המצורפת לבקשה חייבת להיות עדכנית לשנתיים האחרונות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה את טופס הבקשה המלא.
 • אם קיים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על לקות השמיעה, מומלץ לצרף אותו.
 • הטפסים יועברו לקלינאית תקשורת ארצית לצורך בדיקת זכאות.
 • המחלקה לשירותים חברתיים תודיע לפונה אם אושרה הזכאות, בתוך 3 חודשים.

בדיקה חוזרת

 • קיימת אפשרות לבקש בדיקה חוזרת לגבי החלטת קלינאית התקשורת הארצית, בתנאי שלפונה ישנם נתונים חדשים שעשויים לשנות את ההחלטה.
 • ניתן לבקש את הבדיקה החוזרת בתוך חצי שנה מהמועד שניתנה ההחלטה בעניינו של הפונה. במקרים מיוחדים, קלינאית התקשורת הארצית רשאית לחרוג מהתקופה שנקבעה לכך.
 • לצורך הבדיקה החוזרת יש למלא מחדש את טופס הבקשה, כפח שפורט למעלה.
 • כמו כן, קלינאית התקשורת הארצית רשאית ליזום בכל עת בדיקה חוזרת למי שכבר אושרה לו הזכאות, ולבקש מידע ובדיקות נוספות.

ערעור

 • מי שמעוניין לערער על ההחלטה בעניינו יכול להגיש ערעור (השגה) לוועדה המקצועית העליונה לשירותי תמיכה בתקשורת באגף השיקום של משרד הרווחה.
 • מגישים את הערעור (ההשגה) על גבי "טופס הגשת השגה לוועדה מקצועית עליונה שירותי תמיכה בתקשורת" (נספח ב' בהוראת התע"ס).
 • יש לשלוח את הטופס, בצירוף מסמכים רלוונטיים, אל:
תחום לקויי שמיעה באגף השיקום של משרד הרווחה
ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים
 • מגיש הערעור יקבל הודעה והזמנה לדיון בתוך 15 יום מהיום שהתקבלו מסמכי הערעור.
 • הדיון בוועדה יתקיים בתוך 45 יום מקבלת מסמכי הערעור. מהלך הדיון יירשם בפרוטוקול.
 • הוועדה רשאית לבקש כי יוצגו לה מסמכים שונים הרלוונטיים לערעור.
 • החלטת הוועדה לגבי הערעור תיקבע בתוך 30 יום ממועד הדיון.
 • ההודעה על החלטת הוועדה ונימוקיה תישלח למערער בתוך 10 ימים מהיום שהתקבלה ההחלטה.

קבלת ההחזר על מכשירים שנרכשו

 • מי שאושרה זכאותו ורכש מכשיר הכלול בסל התקשורת, יגיש למרכז תמיכה בתקשורת של שמעיה את המסמכים הבאים:
  • עותק של חשבונית על רכישת המכשיר, רשומה על שמו של הזכאי לקבלת סל תקשורת.
  • צילום תעודת זהות כולל הספח.
  • פרטי חשבון הבנק של הזכאי (ההחזר יועבר ישירות לחשבון הבנק שלו).
 • את המסמכים ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:
  • משלוח בדואר אל מרכז תמיכה בתקשורת- שמעיה, ת"ד 393 בני ברק מיקוד 5110301
  • משלוח בפקס למספר 03-6486030
  • משלוח בדוא"ל לכתובת
  • הגעה למרכז ברחוב בן גוריון 38 רמת גן (בית נח מנחמי) קומה 4

חשוב לדעת

 • השנים מחושבות החל מיום תחילת הזכאות.
 • לא ניתן לקבל סל תקשורת רטרואקטיבית.
 • החל ממרץ 2018, זכאותם של מי שהגיעו לגיל פרישה הושוותה לזכאותם של מי שטרם הגיעו לגיל הפרישה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.