במכרזים לתפקידי ניהול ברשויות מקומיות בהם נדרש תואר אקדמי כתנאי סף, תוכר השכלה תורנית כמקבילה לתואר אקדמי
ההכרה מתקיימת רק כאשר נדרש תואר כללי ולא תואר ספציפי


ראו גם

כאשר רשות מקומית מפרסמת מכרז לתפקיד ניהולי, לעיתים מצויין כי על המועמד או המועמדת להיות בעלי תואר אקדמי כדרישת סף.

 • השכלה תורנית נחשבת כחלופה לתואר אקדמי מסוג זה, מה שמאפשר הגשת מועמדות של חרדים ויוצאים מהחברה החרדית, שלא למדו במוסד אקדמי .
 • ההכרה בהשכלה תורנית רלוונטית רק כאשר הדרישה היא לתואר כללי ולא תואר ספציפי.

מי זכאי?

 • חרדים ויוצאי החברה החרדית מעל גיל 18, שמתקייימות לגביהם אחת משתי החלופות:
  • חלופה א': הינם בעלי תעודת סמיכה לרבנות.
  • חלופה ב': הם עומדים ב-2 התנאים הבאים:
   1. השלימו תוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ויש בידיהם אישור לכך.
   2. עברו 3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. 2 מתוך 3 בחינות אלה הן בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

תהליך מימוש הזכות

 • בעת הגשת המועמדות לתפקיד במכרז בשלטון המקומי, יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים, המעידים על השכלתם התורנית כפי שמפורט לעיל.

חקיקה ונהלים