פורטל זה מרכז מידע לעובדים, למועמדים לעבודה, לדורשי עבודה ולמובטלים בכל הנוגע לחיפוש עבודה, איוש משרות וניהול קריירה.

מומלץ לעיין גם בפורטל אבטלה וזכויות מובטלים ובפורטל הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה או בפורטלים המתייחסים לאוכלוסיות ספציפיות, כמו חרדים, ערבים, תעסוקת אנשים עם מוגבלויות, נפגעי פעולות איבה וכו'.

אם הנכם מעסיקים המחפשים עובדים, מומלץ לעיין בפורטל חיפוש עובדים ומיון מועמדים לעבודה - מידע למעסיק.

לידיעתכם, אתר שירות התעסוקה מציע מגוון שירותים למועמדים לעבודה ולעובדים המעוניינים לשנות קריירה.
ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין