הפורטל מרכז מידע לגבי זכויותיו של המועמד לעבודה בעת תהליך הקבלה.

על פי חוק, מועמדים לעבודה זכאים להתייחסות שווה, עניינית ונטולת אפליה מטעמים פסולים בהליך קבלתם לעבודה.
בנוסף, חוקי העבודה מעניקים לעובדים זכויות שונות בעת הליך קבלתם לעבודה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה.
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים.
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים