עולים שנאסרו לאחר שניסו לחצות את הגבול בדרכם לישראל זכאים לבחינת הכרתם כאסירי ציון

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע
שם התיק:תע"א 3183-09
תאריך:29.04.2010
קישור:לקריאת פסק הדין

שישה עולים מאתיופיה נתפסו בשעה שניסו לחצות את הגבול ללא היתר במטרה להגיע לישראל. לאחר תפיסתם, נאסרו למשך שישה חודשים ועל כן ביקשו להכיר בהם כאסירי ציון מכוח חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם.

במשך השנים דחתה המדינה את תביעתם של העולים, הן ברשות המוסמכת (הרשות לאסירי ציון) והן בוועדת הערר. המדינה טענה כי על פי החוק אסיר ציון הוא מי שהיה במאסר, מעצר או הגליה, בגלל פעילותו הציונית בארץ שבה פעילות זו הייתה אסורה וכי עלייתם לארץ לא נחשבת פעילות ציונית על פי משמעותה בחוק.

העולים טענו, בין שאר דבריהם, כי המדינה מפלה אותם מול עולים יוצאי ברית המועצות שנאסרו לאחר שנתפסו בגבול בדרכם לישראל ואשר הוכרו כאסירי ציון.

במרכז הדיון עמדה השאלה האם ניתן לראות את דרך עלייתם של התובעים ארצה כפעילות ציונית, או שההגדרה מתאימה רק לפעילות ציונית מתמשכת בתחומים חברתיים וחינוכיים.

לאחר בחינת הדברים, קבע בית הדין כי החוק נועד לכבד את פועלם של אנשים אשר סיכנו את חייהם ברצונם לעלות ארצה. הערעור התקבל והדיון הועבר לרשות לאסירי ציון, שתיבחן את זכאותו של כל אחד מהעולים להכרה על פי שאר התנאים בחוק.

משמעות

  • מסע קשה ומאסר בעקבות נסיון לעלות לישראל נחשבים כפעילות ציונית מתמשכת.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו"