ניצולי שואה שהרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה בהם כחולים בשטיון (דמנציה ), עשויים לקבל רטרואקטיבית החזר עבור הוצאות אישפוז במוסד סיעודי שהתאשפזו בו עקב המחלה
הזכאות להשתתפות בהוצאות האשפוז עשויה לחול, במקרים מסויימים, גם על תקופת האשפוז שקדמה למועד ההכרה במחלה על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה

פרטי פסק הדין

ערכאה:ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957
שם התיק:וע 000135/07
תאריך:26/07/2007
קישור:פסק הדין באתר נבו.

רקע עובדתי

  • הניצולה הוכרה בעבר כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • בשנת 2000, אושפזה הניצולה במוסד סיעודי .
  • הניצולה הוכרה כסובלת מדמנציה ( מאלצהיימר) ונפסקו לה אחוזי נכות בשיעור של 100%.
  • בשנת 2006 הגיש בא כוחה של הניצולה בבקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה להכיר במחלת הדמנציה רטרואקטיבית החל משנת 2000, מועד אשפוזה של הניצולה במוסד הסיעודי, ולשלם לניצולה החל ממועד זה את הקצבה המוגדלת לה היא זכאית עקב ההכרה במחלה וכן השתתפות מלאה בהוצאות המוסד הסיעודי.
  • הרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה במחלת הדמנציה אצל הניצולה החל ממועד הבקשה בשנת 2006, אך דחתה את בקשתה של הניצולה להכיר במחלה ובתשלומים הנובעים מכך באופן רטרואקטיבי משנת 2,000 ועל כן הגישה הניצולה ערר לוועדת העררים.

פסיקת ועדת העררים

  • הניצולה הגישה בקשה להכיר במחלה האלצהיימר כקשורה לנרדפות בתקופת השואה רק בשנת 2006 ולכן לא ניתן להקדים את מועד ההכרה במחלת האלצהיימר ולשלם רטרואקטיבית את הקצבה המוגדלת בגין ההכרה במחלה זו.
  • לגבי ההשתתפות בהוצאות האשפוז, קבעה הוועדה כי בנסיבות המקרה על הרשות לזכויות ניצולי השואה לשלם לניצולה השתתפות מלאה בהוצאות האשפוז במוסד הסיעודי וזאת רטרואקטיבית ממועד אשפוזה בשנת 2000. החלטה זו התבססה על מסמכים ,עובדות וחוות דעת רפואיות שהעידו על בעיות זיכרון של הניצולה החל משנת 1972 וכן על חוות הדעת של הרופאה המטפלת במוסד הסיעודי המעידה על כך כי הניצולה סבלה מאלצהיימר מרגע אשפוזה בשנת 2000.

משמעות

  • ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר אשר הוכרו כחולים בחולים בשטיון (דמנציה ) עשויים לקבל החזר רטרואקטיבי עבור הוצאות האשפוז במוסד הסיעודי בו אושפזו עקב המחלה, גם אם תקופת האשפוז החלה עוד לפני שהוכרה מחלתם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה .
  • כדי להגדיל את הסיכויים להכרה רטרואקטיבית, רצוי להראות היסטוריה של פניות בנוגע למצב הרפואי וחוות ודעת ומסמכים רפואיים המצביעים על-כך שהניצול סבל מהמצב הרפואי עוד בטרם הוכר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אודי מוזס מועידת התביעות.