ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר, השייכים לקבוצה הראשונה של ניצולי השואה וסובלים משיטיון, זכאים להכרה חלקית בשיעור 1/4, כמחלה הקשורה לרדיפות הנאצים
הכרה במחלה זו עשויה לאפשר השתתפות במימון הוצאות הטיפול, הוצאות מימון של עובד זר, הוצאות הנסיעות לטיפולים ולעיתים גם להגדיל את הקצבה החודשית
ראו מידע נוסף באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות,יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

 • כדי לקבל את ההכרה במחלה נוספת יש צורך להוכיח קשר בין המחלה הנוספת לבין הרדיפות.
 • ערך זה עוסק בהכרה בשיטיון (דמנציה) לניצולי שואה.
 • דו"ח מסקנות ועדת שני מ-2010 קובע כי אמנם לא הוכח קשר בין השואה לבין מחלת השיטיון, אולם מאחר ולניצולי השואה ולבני משפחתם התמודדות עם מחלה זו קשה יותר, מומלץ לתת 1/4 הכרה (רבע מסך הנכות הכוללת שתקבע בגין מחלה זו) בגין הרדיפות לניצולי מחנות השמדה, מחנות ריכוז וגטאות שפיתחו שיטיון.
 • זכאים לקבל הכרה בשיטיון ניצולי שואה המוגדרים כ"קבוצה ראשונה"- ניצולים ששהו במחנות השמדה, מחנות ריכוז וגטאות, וניצולים שחיו בחיי סתר או בזהות בדויה באזור שנכבש או סופח בידי גרמניה, ששהו במחנות עבודה בסיביר, שעבדו עבודות כפייה או התלוו כילדים לעבודות כפייה.
 • מחלה זו אינה כוללת רק אנשים החולים באלצהיימר (אם כי הם מהווים כ-70% מהחולים בשיטיון לפי הדו"ח), אלא גם אנשים החולים משיטיון של פרקינסון (10%) וכן משיטיון הנובע מפגיעה בכלי הדם במוח (20%).
 • הכרה במחלות אלה עשויה לאפשר השתתפות בהוצאות הטיפול ובמימון הוצאות הנסיעה לטיפולים במחלה, ולעתים להביא גם להגדלת הקצבה החודשית המתקבלת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • ניצול שהוכר כחולה שיטיון זכאי, בנוסף, להשתתפות במימון העסקת עובד זר או ישראלי, בהשתתפות במימון אשפוז במוסד סיעודי או בהשתתפות הוצאות סיוע אישי לשוהים בדיור מוגן/ מחלקה לעצמאים.
 • ניצול שהוכר כחולה שיטיון זכאי גם להחזר כספי עבור מוצרי ספיגה. כדי לבדוק את הזכאות יש לפנות בבקשה לשירות הרפואי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את טופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • לבקשה יש לצרף:
  • אישור רפואי הכולל את האבחנה של המחלה.
  • רצוי להגיש את כל הבדיקות והמבדקים הקוגניטיביים שהביאו לאבחנה של שיטיון.

ההטבות הייחודיות הניתנות לניצולים חולי שיטיון (דמנציה)

 • ניצולי שואה שהוכרו כחולי שיטיון ע"י הרשות לזכויות ניצולי שואה זכאים להטבות הבאות מהרשות:
  • ניצול שואה המעסיק עובד זר זכאי להשתתפות בסכום של 1,000 ₪ לחודש.
  • ניצול שואה שזכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ומעסיק עובד ישראלי זכאי להשתתפות בסכום של 740 ₪ לחודש.
  • ניצול שואה המוכר ברשות לזכויות ניצולי שואה בנכות על דמנציה, ירידה קוגניטיבית או אלצהיימר ומאושפז במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית או במחלקת תשושי נפש בבית אבות או דיור מוגן, זכאי לסיוע כספי בסך 1,400 ש"ח לחודש (נכון לחודש ינואר 2021).
  • ניצול שואה שזכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ושוהה במחלקת עצמאים/דיור מוגן יהיה זכאי למימון עזרה ביתית בסך 740 ₪.
 • בנוסף, ניצול שהוכר כחולה שטיון זכאי להחזר כספי עבור מוצרי ספיגה בסך 180 ₪.
 • לבירור הזכאות וקבלת ההטבה יש לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 5105 * או 03-5682651.
 • למידע נוסף ראו "הטבות למוכרים בדמנציה" באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה.

הכרה במחלות נוספות

בהתאם להמלצות הועדה, ניתן כיום להגיש בקשה להכרה באחת המחלות הבאות:

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים