בית הדין האזורי לעבודה, הוציא צו המבטל את פיטוריו של אדם בעת תהליך של התאמה מגדרית (שינוי מין) מגבר לאישה.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה, ת"א
שם התיק:בשא 7035/05
תאריך:28.07.2005


עובדת פוטרה מעבודתה בשל היותה בהליכי התאמה מגדרית (שינוי מין) מגבר לאישה. העובדת פנתה לבית הדין האזורי לעבודה כדי לקבל צו מניעה אשר יבטל את פיטוריה. בית הדין נענה לבקשתה והוציא צו לביטול הפיטורים והשבתה לעבודתה.

משמעות

  • אסור לפטר אדם על רקע ביצוע הליך התאמה מגדרית (שינוי מין).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות