הקדמה:

בצד תפקידיה בתחום החינוך, קידום והעלאת המודעות לזכויות העובדים והעובדות, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה אמונה גם על אכיפה אזרחית של חוקי השוויון בעבודה.
הנציבות מסייעת בטיפול בתלונות של עובדים כנגד מעסיקים ובמקרים מתאימים אף מגישה תביעה אזרחית בשם העובד/ת בבית הדין לעבודה.
עובדים ומעסיקים יכולים לפנות טלפונית למחוזות השונים.

פרטים

תחומי עיסוק:
שוויון הזדמנויות בעבודה
אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101
טלפון:
074-7696562
074-7502429

תפקיד

  1. נקיטת פעולות הסברה והדרכה לשם העלאת המודעות הציבורית - הפקת חוברות הסברה למעסיקים/ות וחוברות "דע/י את זכויותיך" לעובדים/ות, פעילות הסברה והדרכה במקומות עבודה, שיתוף פעולה מתמשך עם המעסיקים/ות וקמפיינים תקשורתיים.
  2. טיפול בתלונות עובדים/ות בגין אפליה בעבודה - ייעוץ ראשוני, החלטה על דרכי פעולה, קיום בירור מול המעסיק/ה, הפנייה לגישור ועוד.
  3. הוראה בצו למעסיק/ה להעביר נתונים - בהתאם להוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, על מעסיקים/ות להעביר נתונים לרבות נתוני שכר.
  4. הגשת תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה - הנציבות מוסמכת להגיש תביעות בעקבות תלונות של עובדים/ות ו/או תלונות של הנציבות כנגד מעסיקים/ות.
  5. הגשת בקשה לביה"ד לקבלת צו כללי - צו המורה למעסיק/ה לנקוט פעולות כלליות הנוגעות לעובדים ולעובדות שלו.

יצויין כי על הנציבה הארצית לקבוע את דרכי הטיפול בתלונה ובכלל זה בסמכותה לקבוע סדרי עדיפויות בכל הנוגע לקיום בירור תלונות ולהגשת תביעות.

נושאים וזכויות