נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (גורם ממשל)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


בצד תפקידיה בתחום החינוך, קידום והעלאת המודעות לזכויות העובדים והעובדות, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה אמונה גם על אכיפה אזרחית של חוקי השוויון בעבודה. הנציבות מסייעת בטפול בתלונות של פרטים כנגד מעסיקים/ות ובמקרים מתאימים אף מגישה תביעה אזרחית בשם הפרט בבית הדין לעבודה.

עובדים ומעסיקים יכולים לפנות באמצעות הטלפון למחוזות השונים. כמו כן, ניתן לפנות באמצעות טופס פנייה ממוחשב (זהו טופס לכלל היחידות של משרד הכלכלה ויש לבחור בשדה "יחידה במשרד" את נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה).

פרטים

תחומי עיסוק:
שוויון הזדמנויות בעבודה
כתובת רשמית:
בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101
טלפון:
02-6662701
(נציבות ארצית)

תפקיד

  1. נקיטת פעולות הסברה והדרכה לשם העלאת המודעות הציבורית - הפקת חוברות הסברה למעסיקים/ות וחוברות "דע/י את זכויותיך" לעובדים/ות, פעילות הסברה והדרכה במקומות עבודה, שיתוף פעולה מתמשך עם המעסיקים/ות וקמפיינים תקשורתיים.
  2. טיפול בתלונות עובדים/ות בגין אפליה בעבודה - ייעוץ ראשוני, החלטה על דרכי פעולה, קיום בירור מול המעסיק/ה, הפנייה לגישור ועוד.
  3. הוראה בצו למעסיק/ה להעביר נתונים - בהתאם להוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, על מעסיקים/ות להעביר נתונים לרבות נתוני שכר.
  4. הגשת תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה - הנציבות מוסמכת להגיש תביעות בעקבות תלונות של עובדים/ות ו/או תלונות של הנציבות כנגד מעסיקים/ות.
  5. הגשת בקשה לביה"ד לקבלת צו כללי - צו המורה למעסיק/ה לנקוט פעולות כלליות הנוגעות לעובדים ולעובדות שלו.

יצויין כי על הנציבה הארצית לקבוע את דרכי הטיפול בתלונה ובכלל זה בסמכותה לקבוע סדרי עדיפויות בכל הנוגע לקיום בירור תלונות ולהגשת תביעות.

נושאים וזכויות