המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה הינה מועצה סטטוטורית אשר הוקמה בעקבות חקיקת חוק שיקום נכי נפש בקהילה.

פרטים

שיוך:משרד הבריאות
אתר אינטרנט:לאתר

תפקידי המועצה

 • לייעץ לשר הבריאות בנושאים כגון:
  • מדיניות שיקום ארצית רב שנתית.
  • תכנון שירותי שיקום בקהילה ושיפור איכותם, זמינותם ונגישותם.
  • פיתוח תוכניות חינוך והסברה בקהילה בכל נושא הקשור לאנשים עם מחלות פסיכיאטריות.
  • קביעת שינויים בשירותי סל שיקום.
  • קביעת אמות מידה לנותני שירותי השיקום.
 • לקבל דיווחים ונתונים לגבי יישום החוק, תוך יצירת קשר עם כל המשרדים והגופים הנוגעים בדבר.
 • ליזום מחקרים בנושאי שיקום והחלמה בבריאות הנפש.

הרכב המועצה (בסך הכל חברים במועצה 23 חברים)

 • יושב ראש המועצה שהוא נציג שר הבריאות ועובד משרדו.
 • פסיכיאטר שהוא נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של פסיכיאטרים.
 • פסיכולוג שהוא נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של פסיכולוגים.
 • עובד סוציאלי שהוא נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים סוציאליים.
 • מרפא בעיסוק שהוא נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מרפאים בעיסוק.
 • עובד סיעודי שהוא נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים סיעודיים.
 • שני נציגים של ארגונים המייצגים את נכי הנפש.
 • שני נציגים של ארגונים המייצגים את המשפחות של נכי הנפש.
 • נציג שר הבינוי שהוא עובד משרדו.
 • נציג שר העבודה והרווחה שהוא עובד משרדו.
 • נציג שר האוצר שהוא עובד משרדו.
 • נציג שר החינוך שהוא עובד משרדו.
 • נציג שר המשפטים שהוא עובד משרדו.
 • נציג שר הביטחון שהוא עובד משרדו.
 • נציג השר לקליטת עליה שהוא עובד משרדו.
 • נציג שר התעשיה והמסחר שהוא עובד משרדו.
 • נציג מרכז השלטון המקומי.
 • נציג שהוא עובד המוסד לביטוח לאומי, לפי המלצת המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי.
 • שלושה נציגים של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה, בעלי השכלה בתחומים הקשורים לשיקום נכי נפש בקהילה.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות