תושבים המשלמים ארנונה בהוראת קבע עשויים לקבל הנחה עד גובה 2% מהתשלום
הרשות המקומית לא מחוייבת להעניק את ההנחה


רשויות מקומיות רשאיות (ולא מחויבות) להעניק הנחה עד גובה 2% מתשלום הארנונה לתושבים שמשלמים בהוראת קבע.

מי זכאי?

  • תושבי הרשות שמשלמים ארנונה בהוראת קבע.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרשות המקומית כדי לברר אם ההנחה ניתנת.
  • לרוב ניתן להסדיר את התשלום באתר האינטרנט של הרשות המקומית או באמצעות פנייה למחלקת הגבייה.

חשוב לדעת

  • עקב שינויים אפשריים במדד המחירים גובה התשלום החודשי עשוי לעלות.
  • ניתן לשלם מראש את חשבון הארנונה לכל השנה בתשלום אחד ובכך להימנע מהפרשי ההצמדה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים