הקדמה:

חולי דיאליזה זכאים להנחה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי
 • חולי דיאליזה זכאים להנחות הבאות בתשלומי הטלפון של "בזק":

הנחות בהתקנה ובהעתקה

 • הנחה של כ- 50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
 • הנחה של כ- 50% מדמי העתקה של קו הטלפון.

הנחה בתשלום החודשי

 • עד לחודש אוגוסט 2013, ניתנה הנחה בשווי של כ-40 ש"ח מהתשלום החודשי במסלול הבסיסי של "בזק".
 • החל מחודש אוגוסט 2013, ניתן לעבור לאחד מהמסלולים הבאים:
  • פטור מדמי השימוש הקבועים, ו-300 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של 17 ש"ח לחודש (לאחר הסבסוד).
  • פטור מדמי השימוש הקבועים, ו-600 דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של 32 ש"ח לחודש (לאחר הסבסוד).
 • משפחה עם שני זכאים תוכל לקבל אחד מבין שני המסלולים הבאים:
  • מימון מלא עבור חבילת ה-300 דקות.
  • סבסוד של חבילת ה-600 דקות, שתעלה 15 ש"ח לחודש לאחר הסבסוד.
 • עבור צריכה החורגת מהחבילה המוצעת, יבוצע חיוב בסך 18 אגורות לדקה.
 • זכאים להטבה שטרם קיבלו הנחה ומגישים בקשה לראשונה, יצורפו לתכנית המסלולים החדשה בלבד.
 • זכאים שכבר מקבלים הנחה על-פי התכנית הישנה יכולים לבחור אם להשאר בתכנית זו, או לעבור לתכנית המסלולים החדשה (ראו פירוט בהמשך).

מי זכאי?

 • ילדים ובוגרים הנמצאים בטיפול דיאליזה קבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה, ולצרף אליו:
  • תצלום של תעודת הזהות.
  • אישור מאחד המרכזים לדיאליזה המוכרים על ידי משרד הבריאות המעיד שהחולה נמצא בטיפול דיאליזה קבוע.
  • תצלום של חשבון הטלפון האחרון.
  • במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.
 • את הטופס והאישורים הנדרשים יש לשלוח אל:
גב' אהובה רובס
אגף השיקום - משרד והרווחה
ת.ד 1260
ירושלים 91012
 • במקרה הצורך ניתן להתקשר לטלפון: 02-5085400 בימים א'- ד' בשעות 08:30 - 12:30.
 • כמו כן, ניתן לפנות לפקס שמספרו: 02-5085933 או לדואל: .
 • אם תאושר הזכאות, יישלח בדואר אישור, איתו יש לפנות למשרדי "בזק" כדי לממש את ההנחה.
 • במקרה של חולה המתגורר בבית הוריו - יש לרשום או להוסיף את שמו בבעלות על קו הטלפון.
 • ההטבה תינתן מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק".
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • מומלץ לבצע מעקב על חשבונות הטלפון החודשיים ולוודא שההנחה ניתנת וממשיכה להיות בתוקף.

מעבר לתכנית ההטבות החדשה

 • מקבלי הנחה בתשלום החודשי על פי התכנית הישנה המעוניינים לעבור לקבלת ההטבות באחד מהמסלולים החדשים, צריכים לפנות למוקד 199 של בזק (מחייגים 199 מכל טלפון).
 • יש להזדהות באמצעות מספר הקו שעליו ניתן הסבסוד לזכאי ולבקש לעבור למסלול החדש.
 • שעות הפעילות של מוקד 199:
ימים א' עד ה' בין השעות 8:00 – 19:00
ימי ו' בין השעות 08:00 – 14:00
 • זכאי להטבות המעדיף שלא לעבור למסלול חדש, ימשיך ליהנות מההנחה במסגרת התכנית הקודמת.

חשוב לדעת

 • הזכאות תחל מיום הפנייה של משרד הרווחה ל"בזק". לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.

גורמי ממשל