הקדמה:

חולי דיאליזה זכאים להנחה בתשלומי הטלפון של חברת "בזק"
ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום החודשי
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

טפסים

חולי דיאליזה זכאים להנחות הבאות בתשלומי הטלפון של "בזק":

 • הנחה של כ-50% מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
 • הנחה של כ-50% מדמי העתקה של קו הטלפון.
 • הנחה בתשלום החודשי.

מי זכאי?

 • ילדים ובוגרים הנמצאים בטיפול דיאליזה קבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא באופן מקוון טופס בקשה להנחה בחשבון בזק.
 • יש לצרף לטופס צילום/סריקה של המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות (אם מדובר בילדים שמקבלים טיפולי דיאליזה יש לצרף את הספח עם פרטי הילד/ה).
  • אישור מאחד המרכזים לדיאליזה המוכרים על ידי משרד הבריאות המעיד על קבלת טיפול דיאליזה קבוע.
  • חשבון הטלפון האחרון.
 • לאחר שהזכאות תיבדק על-ידי מינהל מוגבלויות, תישלח לפונים תשובה אם הבקשה אושרה או נדחתה.
 • אם הבקשה אושרה, מינהל מוגבלויות יעדכן את חברת בזק לגבי הזכאות.
 • יש ליצור קשר עם מוקד 199 של "בזק" בתוך 10 ימים מקבלת האישור כדי לבחור חבילת שימוש.
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • מומלץ לבצע מעקב על חשבונות הטלפון החודשיים ולוודא שההנחה ניתנת וממשיכה להיות בתוקף.
 • למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד 199 של "בזק".

חשוב לדעת

 • ההטבה תחל מהמועד שבו אושרה הזכאות. לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי.

גורמי ממשל