מחלות כליה עלולות להתפתח בצורה חדה או כרונית ולגרום לירידה בתפקוד הכליות.

  • אי ספיקת כליות חדה נוצרת כאשר ישנה פגיעה פתאומית בכליה (למשל כתוצאה מחבלה או רעילות מחומרים מסוימים). זהו מצב הפיך, שבו הכליות יכולות לחזור לתפקוד רגיל.
  • אי ספיקת כליות כרונית היא פגיעה כרונית שעלולה לגרום במשך הזמן לירידה הדרגתית בתפקוד הכליה ולפגיעה בתפקודי איברים ומערכות אחרות בגוף. החולים עשויים לסבול מעייפות, ירידה בכושר העבודה, אנמיה, בחילות, הקאות וכן מבצקות ברגליים ואי ספיקת לב.
  • כאשר מצב הכליות מחמיר וחיי החולה נמצאים בסכנה, יש למצוא תחליף לכליה שאינה מתפקדת באמצעות טיפולי דיאליזה, או באמצעות השתלת כליה - להרחבה בנושא, ראו השתלות איברים.

תרופות ומערכת הבריאות

נכות וגמלאות

גמלת ילד נכה

קצבת נכות כללית

קצבת שירותים מיוחדים

גמלת ניידות

גמלת סיעוד

הטבות נוספות

  • תלמידים שנעדרים מהלימודים בהיקף העולה על 50% משעות הלימוד של כיתתם בשל טיפול בבית חולים במסגרת אשפוז יום, זכאים לחינוך חינם בביתם.
  • הורים לילד עד גיל 18 המטופל בדיאליזה זכאים לזקוף עד 90 ימים של היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם או על חשבון ימי החופשה, לפי בחירתם.
  • בני זוג של חולים ומטופלי דיאליזה עשויים להיות זכאים לימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג.
ראו גם

גורמים מסייעים

מידע נוסף

ארגוני סיוע

גורמי ממשל