העברת משמורן יחיד לקטין למקום עבודה מרוחק מהווה פגיעה מוחשית בתנאי עבודה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בחיפה
שם התיק:ס"ע 8681-04-09
תאריך:8.2.12
קישור:פסק הדין באדיבות אתר נבו

ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה קיבל חלקית תביעת עובד לשעבר של חברת ניקיון כנגד החברה בה עבד לתשלומים להם היה זכאי, לרבות פיצויי פיטורים. התובע טען שהוא התפטר מעבודתו בשל הרעת תנאי עבודה שנגרמה בגין החלטת החברה להעבירו למקום עבודה המרוחק מביתו, ומשכך שיש לראותו כמתפטר בדין מפוטר, שזכאי לפיצויי פיטורים. ביה"ד ציין שככלל, העברת עובד למקום עבודה הנמצא מרחק חצי שעה נסיעה בקו אוטובוס אחד מביתו אינה נחשבת כשינוי מהותי בתנאי עבודה. יחד עם זאת, מכיוון שהעובד הינו משמורן יחיד לקטין בן 11, ומכיוון שבמשך 8 שנים הועסק העובד בקרבה לביתו, נקבע שההחלטה להעבירו למקום עבודה מרוחק מביתו, הינו שינוי מהותי הפוגע בתנאי עבודת התובע ונחשב כהרעה בתנאי העבודה. נקבע שבנסיבות אלו אין לדרוש מהתובע להמשיך בעבודתו וכי יש לראותו כמתפטר בדין מפוטר, הזכאי בין היתר לפיצויי פיטורים.

משמעות

  • העברת עובד או עובדת, שהם הורה משמורן יחיד לקטין, למקום עבודה במרחק חצי שעת נסיעה מביתם, מהווה פגיעה מוחשית בתנאי העבודה.
  • בנסיבות של פגיעה מוחשית בתנאי עבודה, אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו, וניתן לראות בו כמי שהתפטר בדין מפוטר, ולכן זכאי לפיצויי פיטורים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות