הפורטל מרכז מידע ספציפי לנשים עובדות, כולל התייחסות לנושא הכאוב של הטרדה מינית.

לנשים עובדות מגיעה שורה של זכויות המשתנות בהתאם למצבן האישי (היריון, הורות, חד הוריות וכד'). בנוסף, נשים עובדות זכאיות להטבות שונות ממוסדות ממשלתיים ועירוניים.

חשוב: לנשים עובדות שהן אמהות חד הוריות מגיעות זכויות נוספות. אם אתן חד הוריות מומלץ לכן לבדוק את זכויותיכן גם בפורטל משפחות חד הוריות.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים