העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות פועלת למען קידום ושמירת זכויותיהם של חולי ומושתלי הכליות, להגנה על צרכיהם הבסיסיים, ולשיפור איכות חייהם ובתפקודם במעגל החיים והעבודה היומיומית.
העמותה משמשת כנציגת ה-International Federation of Kidney Foundations) IFKF) בארץ.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:info@inkf.org.il
כתובת:ת"ד 53404 מיקוד 91533 ירושלים
טלפון:052-3820433
03-9341499
פקס:08-9750976
שנת הקמה:1999
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

תחומי הפעילות של העמותה

  • הקניית הזכות לחולה לבחור מקום הטיפול.
  • שמירת וקידום זכויות המטופלים (המוגדרות) בתחומי החקיקה והרווחה.
  • סיוע למטופלים בנושאים שונים באמצעות המוקד לפניות מטופלים.
  • פעילות הסברה בנושאים סוציאליים ורפואיים (כנסים, חומר הסברה, אתר אינטרנט) להגברת מודעות הציבור לאיתור מוקדם של מחלות כליה והשלכותיהן.
  • חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם הצוותים המטפלים (עובדות סוציאליות, אחיות ורופאים).
  • קידום נושא הגדרת תקני איכות לטיפול בדיאליזה.
  • הגברת מודעות המשפחות והציבור הרחב לחשיבות תרומת איברים.
  • ייצוג העמותה ומטרותיה ב- (I.F.K.F (International Federation of Kidney Foundations.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם