הקדמה:

  • העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות פועלת למען קידום ושמירת זכויותיהם של חולי ומושתלי הכליות, להגנה על צרכיהם הבסיסיים, ולשיפור איכות חייהם ובתפקודם במעגל החיים והעבודה היומיומית.
  • העמותה משמשת כנציגת ה-International Federation of Kidney Foundations) IFKF) בארץ.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
דוא"ל:info@inkf.org.il
כתובת:ת"ד 53404 מיקוד 91533 ירושלים
טלפון:02-6730315
פקס:02-6730316
שנת הקמה:1999
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

תחומי הפעילות של העמותה

  • הקניית הזכות לחולה לבחור מקום הטיפול.
  • שמירת וקידום זכויות המטופלים (המוגדרות) בתחומי החקיקה והרווחה.
  • סיוע למטופלים בנושאים שונים באמצעות המוקד לפניות מטופלים.
  • פעילות הסברה בנושאים סוציאליים ורפואיים (כנסים, חומר הסברה, אתר אינטרנט) להגברת מודעות הציבור לאיתור מוקדם של מחלות כליה והשלכותיהן.
  • חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם הצוותים המטפלים (עובדות סוציאליות, אחיות ורופאים).
  • קידום נושא הגדרת תקני איכות לטיפול בדיאליזה.
  • הגברת מודעות המשפחות והציבור הרחב לחשיבות תרומת איברים.
  • ייצוג העמותה ומטרותיה ב- (I.F.K.F (International Federation of Kidney Foundations.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם

סניפים

לא נמצאו לארגון סניפים מקבלי קהל באתר גיידסטאר. לחצו כאן למעבר לדף המידע של העמותה באתר גיידסטאר.
אם אתם נציגי העמותה, מומלץ להירשם לגיידסטאר.