הקדמה:

אדם שחולה בקורונה רשאי להצביע בבחירות לכנסת בקלפי ייעודית לחולים בקורונה. רשימת הקלפיות לחולים מפורסמת באתר ועדת הבחירות המרכזית
מי שחייב בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה וחש בתסמינים, יצביע גם הוא בקלפי ייעודית לחולים, אלא אם נבדק לקורונה וקיבל תוצאה שלילית במהלך 3 הימים שלפני הבחירות המקדימות
חולה בקורונה ששמו מופיע ברשימת החולים של משרד הבריאות זכאי להסעה לקלפי מטעם ועדת הבחירות המרכזית
אסור לחולה קורונה להגיע לקלפי באופן עצמאי. החולה רשאי להגיע לקלפי רק ברכב ייעודי, מטעם ועדת הבחירות לכנסת


בעל זכות הצבעה לבחירות לכנסת שהוא חולה בקורונה רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בקלפי ייעודית לחולים בקורונה, בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות בהמשך.

 • על-פי החלטת ועדת הבחירות המרכזית, בכל רשות מקומית ומועצה אזורית אשר קיימים בה חולים מאומתים, תוצב לפחות קלפי ייעודית אחת.
 • הקלפיות הייעודיות ימוקמו במתחמי "הצבע וסע" לחולים מאומתים בלבד.
 • ההצבעה תיערך בקלפיות הייעודיות מהשעה 08:00 ועד השעה 19:00.
 • בוחר השוהה בבידוד ואינו חולה, אך חש באחד או יותר מתסמיני המחלה רשאי גם הוא להצביע אך ורק בקלפי ייעודית לחולים בקורונה.
 • אסור לחולה קורונה להגיע באופן עצמאי אל הקלפי. יש להגיע אל הקלפי אך ורק באמצעות הסעה ברכב ייעודי, מטעם ועדת הבחירות המרכזית. למידע נוסף ראו הסעה לקלפי לחולים בקורונה ולמי שנמצאים בבידוד בשל נגיף קורונה.
שימו לב
רשימת הקלפיות לבוחרים השוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה מפורסמת באתר ועדת הבחירות המרכזית.

מי זכאי?

 • בעל זכות הצבעה שחולה בקורונה.
 • בעל זכות הצבעה החייב בבידוד שחש באחד או יותר מהתסמינים הבאים: חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר, אובדן חוש הטעם או חוש הריח, שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר (למעט שיעול או קושי בנשימה שנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה. נזלת בלבד לא תיחשב תסמין).
שימו לב
אדם שאינו חולה בקורונה, אך נמצא בבידוד עקב חשש להידבקות ויש לו תסמינים של המחלה, יוכל להצביע בקלפי ייעודית למבודדים שאינם חולים (ולא בקלפי ייעודית לחולים), וזאת בתנאי שהוא נבדק ונמצא שלילי לנגיף במהלך 3 הימים שלפני הבחירות.

הגעה לקלפי הייעודית וחזרה למקום הבידוד

 • אדם שחולה בקורונה או חייב בבידוד וסובל מתסמינים, יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד אך ורק ברכב ייעודי מטעם ועדת הבחירות המרכזית. חל איסור להגיע לקלפי באופן עצמאי וברכב ציבורי.
 • בדרך לקלפי ובחזרה ממנה:
  • חל איסור לשהות בקרבת אנשים אחרים (למעט מי שמסיע את המצביע לקלפי, או אדם השוהה עמו בבידוד).
  • אין לעבור דרך גן ציבורי, תחנת אוטובוס או מקום אחר שבו עשויים להיות במגע עם אנשים.
  • אין להשתמש במעליות ביחד עם אנשים אחרים.
  • אין לעצור בדרך למטרות אחרות שאינן הצבעה בבחירות וחזרה למקום הבידוד.

תהליך מימוש הזכות

 • ההצבעה בקלפי הייעודית תתבצע במתחמי "הצבע וסע".
 • אם הבוחר מסוגל לצאת מהרכב, הוא יילך בעצמו אל הקלפי הייעודית לצורך ההצבעה.
 • אם הבוחר אינו מסוגל לצאת מהרכב, הוא יישאר ברכב ומזכיר ועדת הקלפי יגיע אליו, עם פרגוד הקלפי ומגש הפתקים, ולאחר שהבוחר יכניס את הפתק הרצוי למעטפה, יקרב מזכיר הועדה את תיבת הקלפי את הרכב והבוחר יטיל את המעטפה לקלפי.
 • ההצבעה תיעשה באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות").
 • למידע נוסף על הליך ההצבעה בכל אחד מסוגי הקלפיות ראו באתר ועדת הבחירות המרכזית.

חשוב לדעת

 • בעל זכות הצבעה שהוא חייב בבידוד שאינו חולה ואינו חש בתסמינים, או שהוא חש בתסמינים אך נבדק ונמצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקת PCR שעשה לאחר הופעת התסמינים, במהלך 3 הימים שלפני הבחירות (אך לא מוקדם יותר מ-3 ימים) רשאי להצביע בקלפי ייעודית לשוהים בבידוד.
 • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, נשלחות המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
 • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים