דף זה מרכז מידע על הקלות זמניות ועדכונים חשובים מהממונה על הליכי חדלות פירעון בתקופת מלחמת חרבות ברזל
המידע בדף זה מתעדכן באופן שוטף בהתאם לפרסומים השונים וההנחיות המתפרסמות על-ידי הגורמים השונים


ראו גם

14.11.2023

31.10.2023

  • חייבים בהליכי פשיטת רגל או בהליכי חדלות פירעון שנפגעו במסגרת המלחמה מוזמנים לפנות למוקד השירות והתמיכה של הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון בטלפון 5067*.
  • למידע נוסף ראו אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.

30.10.2023

קבלת קהל ומענה טלפוני

12.10.2023

דחיית תשלומים ודחייה בהגשת דו״חות

  • הממונה על הליכי חדלות פירעון פרסם נוהל דחוף ובמסגרתו הוחלט:
    • לדחות את התשלום החודשי שעל חייבים לשלם בחודשים אוקטובר-נובמבר.
    • לדחות את מועד הגשת הדו״חות הדו-חודשיים (הכנסות והוצאות) שיש להגיש בחודשים אוקטובר ונובמבר.
  • הנוהל מתייחס לחייבים יחידים (לא תאגידים) בכל הארץ בהליכי חדלות פירעון שמנוהלים על ידי הממונה.
  • למידע נוסף ראו אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון.

ארגוני סיוע