הקדמה:

בן למשפחה שכולה לא ישרת שירות מילואים ביחידות בייעוד קדמי
בן למשפחה שכולה זכאי להקפאה משירות מילואים בשנת האבל הראשונה


  • בן למשפחה שכולה זכאי להקפאה משמ"פ בשנת האבל הראשונה.
  • בן למשפחות שכולות לא ישרתו שירות מילואים ביחידות בייעוד קדמי.
  • בן למשפחה שכולה לא ישתתף בפעילויות הבאות בשירות המילואים:
    • תע"מ (תעסוקה מבצעית).
    • שיט או טיסה, אלא אם כן הם חלק מפעילות מנהלתית.
  • בן יחיד למשפחה שכולה, או בן למשפחה ששכלה שניים או יותר מבניה ישובץ לשמ"פ במסגרת קל"ב ולינת בית.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שהוא בן למשפחה שכולה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות להקלות ניתנת אוטומטית.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים