בן למשפחה שכולה לא ישרת שירות מילואים ביחידות בייעוד קדמי
בן למשפחה שכולה זכאי להקפאה משירות מילואים בשנת האבל הראשונה


  • בן למשפחה שכולה זכאי להקפאה משמ"פ בשנת האבל הראשונה.
  • בן למשפחה שכולה לא ישרת שירות מילואים ביחידות בייעוד קדמי. אם בכל זאת הוא הוצב ביחידה בייעוד קדמי - חל איסור לזמן אותו למשימות היחידה, אלא רק למטרות ארגון וניהול כוח אדם.
  • בן למשפחה שכולה לא יזומן לתעסוקה מבצעית ולא ישרת בגזרות הלחימה.
  • כמו כן, הוא לא ישתתף בפעילות שיט או טיסה, אלא אם כן מדובר בפעילות מנהלתית.
  • בן יחיד למשפחה שכולה, או בן למשפחה ששכלה שניים או יותר מבניה ישובץ לשמ"פ במסגרת קל"ב ולינת בית.

מי זכאי?

  • חייל מילואים שהוא בן למשפחה שכולה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות להקלות ניתנת אוטומטית.


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים