הקדמה:

בן למשפחה שכולה לא ישרת שירות מילואים ביחידות בייעוד קדמי
בן למשפחה שכולה זכאי להקפאה משירות מילואים בשנת האבל הראשונהבני משפחות שכולות לא ישרתו שירות מילואים ביחידות בייעוד קדמי והם זכאים להקפאה משירות המילואים בשנת האבל הראשונה.

 • בן למשפחה שכולה לא ישתתף בפעילויות הבאות בשירות המילואים:
  • תע"מ (תעסוקה מבצעית).
  • שיט או טיסה, אלא אם כן הם חלק מפעילות מנהלתית.
 • בן למשפחה שכולה לא ישרת בשירות המילואים ביחידות בייעוד קדמי או מעבר לתחומי הקו הירוק.
 • שירות מעבר לתחומי הקו הירוק (שאינו תעסוקה מבצעית), יאושר לבן למשפחה שכולה רק באחד מהמקרים הבאים:
 • הוא מוצב ביחידת הגמ"ר (יחידת הגנה מרחבית).
 • הוא מתגורר בישוב המשתייך ליחידת הגמ"ר.
 • הוא משרת במרחב החטמ"ר (חטיבה מרחבית) שבו הוא מתגורר.
 • בן יחיד למשפחה שכולה, או בן למשפחה ששכלה שניים או יותר מבניה ישובץ לשמ"פ במסגרת קל"ב ולינת בית.
 • בן למשפחה שכולה זכאי להקפאה משמ"פ בשנת האבל הראשונה.

מי זכאי?

 • חייל מילואים שהוא בן למשפחה שכולה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להקלות ניתנת אוטומטית.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים