הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן פועלת לקידום של פרטים ושל קבוצות אשר סובלים מהפליה על-רקע השתייכות קבוצתית כמו לאום, ארץ מוצא, נטייה מינית וכו' במגוון תחומים, ובהם הפליה בתעסוקה.

פרטים

תחומי עיסוק:שוויון ואיסור אפליה
אתר:לאתר
דוא"ל:equality.law@biu.ac.il
כתובת:אוניברסיטת בר-אילן
טלפון:03-7384695
פקס:077-3643663
שנת הקמה:2017

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות