למעסיקים אסור להפלות בין עובדיהם מטעמי אפליה פסולה
לפירוט מלא של איסורי הפליה ראו שוויון הזדמנויות בעבודה
למידע נוסף ראו מניעת אפליה בעבודה משרד העבודה


  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, בכל אחד מאלה:
  • הרשימה הן של עילות האפליה, והן של סוגי העניינים עליהם חל החוק היא רשימה פתוחה, וניתן להוסיף אליה עילות אפליה נוספות.
דוגמה
בע"ע (ארצי) 34220-10-21 בית הדין השאיר בצריך עיון את השאלה האם "עודף משקל" מהווה עילת אפליה אסורה על פי סעיף 2(א) לחוק שוויון הזדמניות בעבודה. יחד עם זאת קבע בין הדין שגריעת העובד מסגל הליגה הלאומי בשל משקלו העודף מהווה שיקול זר וחייב את המעסיק בתשלום פיצויים בעילה של חוסר תום לב.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות לשוויון ניתנת באופן אוטומטי, אם הופרה זכות זו ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר.
    • אם במקום העבודה מועסקים 6 עובדים או יותר, ניתן לתבוע פיצויים לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה גם אם לא נגרם לעובד נזק כתוצאה מהאפליה.
    • אם במקום העבודה מועסקים פחות מ-6 עובדים, על העובד להוכיח כי נגרם לו נזק ואת גובה הנזק כדי לזכות בפיצוי מהמעסיק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים