שוויון בעבודה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

למעסיקים אסור להפלות בין עובדיהם מטעמי אפליה פסולה
לפירוט מלא של איסורי הפליה ראו בערך שוויון הזדמנויות בעבודה
  • מעביד אינו יכול להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, בכל אחד מאלה:
  • למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהודיע עם קבלתו לעבודה שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית. למידע נוסף ראו: איסור אפליה בקבלה לעבודה בשל סירוב העובד לעבוד ביום המנוחה השבועי.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות לשיוויון ניתנת באופן אוטומטי, אם הופרה זכות זו ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר.

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


מקורות