הקדמה:

אפליה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, הפרייה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים
החוק אוסר להפלות אדם בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, בהכשרה או השתלמות מקצועית, בפיטורים או פיצויי פיטורים ובהטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה
חשוב להבטיח כי כל אדם, באשר הוא אדם, ירגיש נוח במקום עבודתו, ימצה את היכולות הגלומות בו ויינתן לו שוויון ההזדמנויות המובטח על פי חוק
למידע נוסף ראו מניעת אפליה בעבודה זרוע העבודה

על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אפליה אסורה בעולם העבודה הינה התייחסות שונה לאדם על רקע: מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, הפרייה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים.

  • אפליה בעבודה נגרמת בשל דעות קדומות או אינטרסים כלכליים או אחרים של המעסיקים, המובילים אותם להניח שהאדם אינו כשיר ומתאים לעבודה, ושניתן להעסיקו בתנאים לא הוגנים, לפטרו או לגרום לו להתפטר וזאת רק בשל השתייכותו לקבוצה מסוימת כגון: גבר/אישה, צעיר/מבוגר, דתי/חילוני, יהודי/ערבי, אשכנזי/מזרחי וכד'.
  • הזכות לעבוד, להתפרנס בכבוד ולא להיות מועסק/ת בתנאי ניצול או אפליה היא חלק מזכויות האדם הבסיסיות. הפגיעה בשוויון ההזדמנויות של האדם בעבודה מובילה גם לפגיעה בכבודו של האדם ובחירותו פוגעת בנפשו ובגופו. התייחסות מפלה זו מפריעה לנו כחברה לנצל את מלוא הפוטנציאל הטמון במגוון האנושי שלנו.
  • חשוב להבטיח כי כל אדם, באשר הוא אדם, ירגיש נוח במקום עבודתו, ימצה את היכולות הגלומות בו ויינתן לו שוויון ההזדמנויות המובטח על פי חוק.

אסור אפליה במקומות עבודה קטנים

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים