אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

חקיקה חדשה התקבלה ברפובליקה של סרביה בנושא השבת רכוש ופיצוי למי שרכושו הופקע עקב השואה או הולאם אחריה.
את התביעה ניתן להגיש עד ליום 1.03.2014.
למידע נוסף ראו באתר [http://www.shivyon.gov.ildata/Articles/Pages/serbia.aspx המשרד לשוויון חברתי


חקיקה חדשה שהתקבלה ברפובליקה של סרביה ויישומה החל בחודש מרץ 2012 קובעת כי אדם אשר היה בעלים מקוריים של רכוש בשטח המהווה כיום את הרפובליקה של סרביה ורכוש זה הופקע כתוצאה מהשואה ו/או הולאם לאחריה יתכן ויהיה זכאי להשבת רכוש או פיצוי - כמפורט בחקיקה הסרבית בעניין.

  • הסוכנות שהוקמה בסרביה על פי החקיקה הנ"ל – AGENCY FOR RESTITUTION– פרסמה קריאה לציבור להגשת תביעות.
  • את התביעות יש להגיש לסוכנות האמורה על גבי טופס המיועד לכך ("ZVIO") המכיל שאלון, ויש לצרף אליו את ההוכחות הנדרשות, במסמך מקורי או העתק מאומת, והכל בהתאם לקבוע בחקיקה הסרבית בנושא.
  • ניתן לקבל את הטופס וכן פרטים נוספים ותשובות לשאלות נפוצות באתר האינטרנט של הסוכנות האמורה בקישור זה. באתר זה דפי הסבר בשפות שונות כולל עברית.
  • לתשומת הלב: המועד האחרון להגשת התביעות הוא 1 מרץ 2014.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אדם פרטי, מקומי או זר (לרבות יורשים לפי דין), קרנות וישויות משפטיות מסוימות שהיו בעלים מקוריים של רכוש בשטח המהווה כיום את הרפובליקה של סרביה ורכוש זה הופקע כתוצאה מהשואה ו/או הולאם לאחריה - כמפורט בחקיקה הסרבית בעניין.

למי ואיך פונים

  • ניתן לקבל את הטופס באמצעותו מגישים את הבקשה, וכן פרטים נוספים ותשובות לשאלות נפוצות באתר האינטרנט של הסוכנות האמורה בקישור זה. באתר זה דפי הסבר בשפות שונות כולל עברית.

חשוב לדעת

  • יש להגיש את הבקשות עד ליום 01.03.2014.

הרחבות ופרסומים