אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

אלמן או אלמנה של ניצול שואה שהיה זכאי ללחצן מצוקה מהקרן לרווחה, והנם ניצולי שואה בעצמם, זכאים להגיש בקשה להעברת לחצן המצוקה על שמם.
הזכאות מותנית בעמידה בתנאי זכאות ובאישור הקרן לרווחה


הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מממנת לחצני מצוקה לכ-10,000 ניצולי שואה נצרכים ובני/בנות זוגם, כולל סבסוד של שירותי רופא ואמבולנס.

 • בבתי המנויים מותקן לחצן מצוקה דרך עזר-פון קבוצת שח"ל, ללא כל תשלום בגין ההתקנה. התשלום החודשי ממומן על ידי הקרן ואילו ניצול השואה ישלם השתתפות עצמית כ-105 ₪ לשנה (עד ארבעה תשלומים ובאחריות הספק).
 • זכאי העומד בקריטריונים אשר בעת אישור הקרן, גילו 80 ומעלה או אשר זכאי גם לתוספת שעות סיעוד מהקרן, לא ישלם השתתפות עצמית כלשהיא.
 • לניצולי השואה ניתנת יחד עם לחצן המצוקה "חבילת זהב", המקנה שירותים נוספים הכוללים:
 • ביקור רופא 24 שעות, לילה, שבתות וחגים בהשתתפות עצמית של 25 ₪.
 • אמבולנס חירום לפינוי לבית החולים (במקרים בהם לא ניתן החזר מקופת חולים) בהשתתפות עצמית של 27 ₪.
 • כיום לא מתקבלות פניות חדשות להתקנת לחצני מצוקה, מלבד פניות של בני זוג של ניצולים שהיו זכאים ללחצן מצוקה, והנם ניצולי שואה בעצמם, ומעוניינים להעביר את לחצני המצוקה על שמם לאחר מות בן זוגם.

מי זכאי?

 • החל מינואר 2013, מתקבלות פניות חדשות רק לשם העברת לחצני מצוקה על שמם של מבני זוג של ניצולי שואה שהיו זכאים ללחצן מצוקה, ועומדים בכל תנאי הזכאות שלהלן:
 • הנם ניצולי שואה בעצמם
 • עומדים ברף ההכנסות של עד 8,158 ש"ח (ברוטו), כולל רנטה ופנסיה מחו"ל.
 • ניצולי שואה שכבר מותקן לחצן מצוקה בביתם, אינם מושפעים משינוי תנאי הזכאות, והם ממשיכים לקבל את השירות כבעבר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות טלפונית, לאחראית תחום לחצני המצוקה בקרן לרווחה, בטלפון 073-2670400, או באמצעות דואר אלקטרוני , על מנת לקבל הדרכה וסיוע באופן הגשת הבקשה.

חשוב לדעת

 • שירות תיקונים ללחצני המצוקה ניתן על ידי חברת עזר פון. למידע נוסף לחץ כאן.

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

הרחבות ופרסומים

מקורות