ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר או מקרן סעיף 2 או קצבה ליוצאי מחנות וגטאות זכאים להשלמת הכנסה חודשית
התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה, עד לגובה תקרת התגמול (המשתנה בהתאם לדרגת הנכות)
ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, יהיו זכאים בנוסף למענק שנתי בסך 2,230 ₪ אשר ישולם עד ליום 10 בפברואר של כל שנה
למידע נוסף על זכאותם של ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות לקבלת תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לחצו כאן

ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה העומדים במבחני הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיו של ניצול השואה עד לגובה תקרה המפורטת בהמשך, וכן למענק שנתי בסך 2,230 ₪ לשנה (נכון לשנת 2024).

 • תיקון 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים שינה את לשון ההגדרה לזכאים להשלמת ההכנסה:
  • ניצול שהוגדר בעבר כ"נזקק", דהיינו ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 49%-25%, יוגדר עתה כ-זכאי לתגמול לפי הכנסה.
  • ניצול שהוגדר בעבר כ"נצרך", דהיינו ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 50% ומעלה, יוגדר עתה כ-זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה.
 • יש שוני בחישוב הזכאות לגמלה לפי הכנסה/גמלה מוגדלת לפי הכנסה לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות. למידע נוסף ראו תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2.

מי זכאי?

ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים:

תקרת ההכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש יוני 2024 רטרואקטיבית מחודש ינואר 2024 .
 • הפרשי התגמולים מיום 01.01.2024 שולמו בתגמול חודש יוני 2024.
 • למידע נוסף ראו: עדכונים בגובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה .
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50-59 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.01.2024 (כפי שעודכן רטרואקטיבית ביוני 2024) 6702.27 ₪ 7314.71 ₪ 11,105.66 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכן רטרואקטיבית בדצמבר 2022) 6459.40 ₪ 7049.64 ₪ 10,703.22 ₪
תקרת הכנסה החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 6304.93 ₪ 6881.05 ₪ 10,447.27 ₪
תקרת ההכנסה החל מיום 01.4.2020 ועד ליום 31.03.2021 (כפי שעודכן ביוני 2021) 6,154.15 ₪ 6,716.5 ₪ 10,197.43 ₪

תקרת ההכנסה לניצול שואה שדרגת נכותו 60% או יותר

*גובה התגמול יהיה ההפרש בין גובה הכנסותיו של ניצול השואה לתקרת התגמול (השלמה עד לסכום זה).

דוגמה
תקרת ההכנסה לניצול שואה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על 11,105.66 ₪ בתוספת 5% מהתגמול הרגיל:
 • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך 68.16 ₪ ובסה"כ 4,430.4 ₪ (לפי החישוב: 65 × ‏ 68.16 ₪).
 • 5% מהתגמול הרגיל הינם 221.52 (לפי החישוב: 5% מתוך 4,430.4).
 • תקרה ההכנסה הנה 11,327.18 ₪ = 11,105.66 + 221.52

גובה התגמול

 • התגמול לפי הכנסה הנו בגובה ההפרש בין הכנסותיו של הניצול (ללא הקצבה שהוא מקבל בשל היותו ניצול שואה) לבין "תקרת ההכנסה", ובלבד שההפרש יהיה גבוה מהתגמול החודשי הרגיל לו זכאי הניצול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. (גובה התגמול יהווה למעשה השלמת הכנסה עד לגובה "תקרת ההכנסה")
 • אם ההפרש בין ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה יהיה נמוך מהתגמול החודשי הרגיל, יהיה הניצול זכאי לתגמול החודשי הרגיל בלבד.
דוגמה
ההפרש בין הכנסות הניצול לתקרת ההכנסה גבוהה מהתגמול החודשי הרגיל
 • לניצול אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסות מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור ניצול בעל 50% נכות עומדת על 11105.66 ₪ בחודש.
 • ההפרש בין גובה ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה הנו 6,105.66 ₪(לפי החישוב: 5,000 - 11105.66 ₪)
 • גובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי הניצול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הנו 3,408 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 68.16 ₪).
 • מאחר וההפרש בין ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה (6,105.66 ₪) גבוהה מהתגמול החודשי הרגיל (3,408 ₪) לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , יהיה הניצול זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 6,105.66 ₪ (לפי החישוב: 5,000 - 11105.66 ₪).
דוגמה
ההפרש בין הכנסות הניצול לתקרת ההכנסה נמוך מהתגמול החודשי הרגיל
 • לניצול אשר נקבע לו נכות של 50% יש הכנסות מקצבת זיקנה, פנסיה ודמי שכירות בסך כולל של 8,000 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור ניצול בעל 50% נכות עומדת על 11105.66 ₪ בחודש.
 • ההפרש בין גובה ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה הנו 3,105.66 ₪ (לפי החישוב: 8,000 - 11105.66 ₪).
 • גובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי הניצול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הנו 3,408 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 68.16 ₪).
 • מאחר וגובה ההפרש בין ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה (3,105.66 ₪) נמוך מהתגמול החודשי הרגיל ( 3,408 ₪) לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , יהיה הניצול זכאי לתגמול החודשי הרגיל בלבד, בסך 3,408 ₪ לחודש.
 • למידע לגבי גובה תקרת ההכנסה בעבר לחצו כאן.
 • גובה התגמול כשהניצול מקבל קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות

  תהליך מימוש הזכות

  • ניצולי שורה העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס בקשה מקוון - יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
  • או באמצעות הדפסת טופס בקשה - יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת"ד 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
  • לטופס הבקשה יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
   • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
   • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
   • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
   • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
   • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
  טיפ
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

  מענק שנתי

  • בהתאם לתיקוני חקיקה מיום 09.06.2014, ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, יהיו זכאים בנוסף למענק שנתי אשר ישולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה.
  • המענק ישולם באופן אוטומטי לכל ניצולי השואה המוכרים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה, עד ליום 10 בפברואר של כל שנה.
  • גובה המענק עומד על 2,230 ₪ (נכון לשנת 2024).

  חשוב לדעת

  עדכונים בגובה תקרת ההכנסה

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד הרווחה והביטחון החברתי

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים