אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

טופס פניה לדוגמא עבור הכרה בשיטיון (דמנציה) כמחלה נוספת לניצולי שואה.

קישור לקובץ המכתב:Pdf filetype.svgגרסת PDF
Doc filetype.pngגרסת Microsoft Word
נמענים:

פרטים

זכויות שהמכתב נועד להשיג

נוסח המכתב

                                            תאריך:__________


לכבוד 
משרד האוצר
הלשכה לשיקום נכים
רח' יצחק שדה 17
ת.ד. 57380
תל אביב 61572 
טל. 03/5682651


הנדון: בקשה להכרה במחלה נוספת- שטיון


הנני מוכר/ת על ידי חוק נכי רדיפות הנאצים. 

שמי: _____________
ת.ז.: ___________
(מספר תיק: _________)

הנני סובל/ת ממחלת השטיון, ולאור המלצות הוועדה הרפואית שדנה בקשר שבין מחלת השטיון לרדיפות, אני מבקש להכיר במחלה זו כמחלה שנגרמה לי עקב הרדיפות.
במהלך המלחמה הייתי במחנה/ גטו ____________
רצ"ב מסמכים רפואיים בקשר למחלת השטיון

 
בברכה,

_____________