אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

דוגמא למכתב אישי מאת ניצול השואה, לצורך הגשת בקשה להכרה בנכות למי שהיה במחנה או הגטו.

קישור לקובץ המכתב:Pdf filetype.svgגרסת PDF
Doc filetype.pngגרסת Microsoft Word
נמענים:

זכויות שהמכתב נועד להשיג