אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

בהתאם להסכם שנחתם בין ממשלות ארה"ב וצרפת, ניצולי שואה שגורשו מצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה, והם עומדים בתנאים המצויינים בהמשך, עשויים להיות זכאים לפיצויים המשולמים ע"י הרשות המוסמכת בארה"ב
בתנאים מסוימים גם האלמן/נה של ניצולי השואה הזכאים ויורשיהם עשויים להיות זכאים לתשלום הפיצויים כאמור
את טופס הבקשה יש להגיש עד ליום 20.01.2017
אזהרה
המועד האחרון להגשת הבקשה לפיצויים בהתאם להסכם בין ממשלות צרפת וארה"ב הנו 20.01.2017.

בהתאם להסכמם שנחתם בנובמבר 2015 בין ממשלות ארה"ב וצרפת, ניצולי שואה שגורשו מצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה, ואינם מקבלים פיצויים בגין הגירוש במסגרת קרנות שונות ממשלת צרפת, עשויים להיות זכאים לפיצויים המשולמים ע"י הרשות המוסמכת בארה"ב.

 • גובה הפיצויים יקבע לאחר שיתברר מה מספר הבקשות וסוגי הבקשות שהוגשו.
 • ניצולי שואה העומדים בתנאי הזכאות נדרשים להגיש את טופס הבקשה עד ליום 31.05.2016.

מי זכאי

 • על פי ההסכם שנחתם בין ממשלות ארה"ב לצרפת, זכאים לפיצויי ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. ניצולי שואה, אשר גורשו מצרפת במהלך מלחמת העולם השנייה.
  2. בתאריך החתימה על ההסכם, ה- 1 לנובמבר 2015, הם היו בחיים.
  3. הם לא זכאים לקבל פיצויים מקרנות הפיצויים של ממשלת צרפת או פיצויים ממדינות או מוסדות אחרים המיועדים לניצולים שעברו גרוש בתקופת השואה.
 • כמו כן זכאים לפיצוי גם קרוביהם של ניצולי השואה המפורטים להלן:
  • אלמן/אלמנה של ניצולי שואה אשר גורשו מצרפת בתקופת מלחמת העולם השניה, בתנאי שהאלמן/אלמנה הינם בחיים ביום ה- 1 לנובמבר 2015.
  • היורשים של ניצולי השואה או האלמן/אלמנה, בתנאי שניצולי השואה או האלמן/אלמנה נפטרו בתקופה שבין שנת 1948 ליום ה-1 בנובמבר 2015.
 • ניצולי שואה שגורשו מצרפת כאמור והם בעלי לאום צרפתי, בלגי, פולני, אנגלי או מה שהיה בעבר צ'כוסלובקיה, אינם זכאים לפיצויים על פי הסכם זה.
 • לפרטים נוספים ראו פרק שאלות ותשובות באתר ממשלת ארה"ב.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם הגשת הבקשה יש להגיש את טופס הבקשה המצורף.
 • את הטופס יש למלא בשפה האנגלית או בכל שפה אחרת, בצירוף תרגום לשפה האנגלית.
 • לטופס יש לצרף תעודות ומסמכים התומכים בזכאות לקבלת הפיצויים.
  • אם המסמכים אינם בשפה האנגלית, יש לצרף תרגום לאנגלית.
  • למסמכים של בתי משפט שאינם בשפה האנגלית, יש לצרף תרגום מאומת על ידי נוטריון.
 • טופס הבקשה כולל בחובו התחייבות בדבר ויתור על תביעה עתידית בשל הגירוש.
 • את טופס הבקשה יש להגיש עד ליום ה- 20.01.2017 לאחת הכתובת הבאות:
  • בדוא"ל: DeportationClaims@state.gov
  • בפקס: 00-1-202-776-8389
  • או בדואר לכתובת הבאה:
Office of the Legal Adviser
International Claims and Investment Disputes Suite 203, South Building
2430 E Street, NW
Washington, DC 20037-2800
 • לאחר קבלת הבקשה והמסמכים הנלווים, תישלח הודעה למבקש על קבלתם.
 • אם יידרשו מסמכים נוספים להשלמת הבקשה, תימסר למבקש הודעה על כך.
 • לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת : DeportationClaims@state.gov, או להתקשר למספר הטלפון 00-1-202-776-8385

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

הרחבות ופרסומים