יתומים אשר לפחות אחד מהוריהם נפטר במחנה בצרפת בתקופת השואה או תוך כדי גירושו מצרפת, עשויים להיות זכאים לפיצוי ממשלת צרפת
תנאי לקבלת הפיצוי שהיתום היה מתחת לגיל 21 בעת גירוש הוריו
הקצבה כוללת סכום חד-פעמי מטעם ממשלת צרפת בסך של 31,000 יורו כפיצוי חד פעמי או קצבה חודשית בשיעור 500 יורו
החל מאוגוסט 2011 קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לצורך חישוב הזכאות לגמלת סיעוד


ממשלת צרפת מעניקה קצבה ליתומים שאחד מהוריהם או שניהם נפטרו במחנה בצרפת או נפטרו תוך כדי גירושם מצרפת. הקצבה כוללת סכום חד-פעמי מטעם ממשלת צרפת בסך של 31,000 יורו כפיצוי חד פעמי או קצבה חודשית בשיעור 500 יורו.

מי זכאי?

 • אדם העומד בכל התנאים הבאים:
 1. לפחות אחד מהוריו שהה במחנה בצרפת בתקופת השואה או גורש מצרפת כתוצאה מרדיפות אנטישמיות בזמן הכיבוש הנאצי.
 2. הורה זה נפטר במחנה בצרפת, או במהלך גירושו מצרפת או נספה בתוך צרפת עצמה עקב הרדיפות.
 3. הוא היה בן 21 שנים לכל היותר בעת גירוש הוריו.
 4. הוא אינI מקבל קצבה לכל החיים מגרמניה או אוסטריה בשל אותן נסיבות.

תהליך מימוש הזכות

להכרה במעמד של יתום שואה יש להגיש בקשה בצרפתית ולצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודת לידה של המבקש.
 • תעודת פטירה או היעדרות של ההורה או של אחד משני ההורים שנפטרו בצרפת או מתו בזמן גירושם.
 • תצהיר בו מצהיר המבקש כי אינו מקבל כל פיצוי אחר לכל החיים מגרמניה או מאוסטריה בשל אותן נסיבות.
 • הצהרה של בחירה בין קבלת פיצויים כסכום חד פעמי לבין קבלת קצבה לכל החיים.
 • פרטי חשבון הבנק של המבקש.
 • את הבקשה יש לשלוח למשרד ההגנה (מחלקת המעמד ,הפנסיות והשיקום החברתי) בצרפת, או לשגרירות צרפת בישראל. למידע אודות כתובת מסירה מדוייקת יש לפנות לעמותת עלומים, כמפורט בהמשך.

בקשה להמצאת מסמכים ממוזיאון השואה בפריז

 • אלו שאין ברשותם תעודת פטירה או מוות של ההורה כמבוקש לעיל, יכולים להגיש בקשה למוזיאון השואה בפריז לשלוח אליהם את ההעתקים של המסמכים בנושא הגירוש המהווה את מושא הבקשה להכרה במעמד של יתום שואה.
 • את הבקשה יש לשלוח למוזיאון השואה בפריז ובמידת האפשר לצרף את הפרטים הבאים:
  • שמו המלא של ההורה שנספה בשואה.
  • תאריך הלידה של ההורה שנספה בשואה.
  • מקום לידתו של ההורה שנספה בשואה.
 • כתובת הארכיב במוזיאון השואה בפריז:
MÉMORIAL DE LA SHOAH
Service des Archives – Indemnisation des Orphelins
17, rue Geoffroy-L’Asnier
75004 PARIS
France

סיוע במימוש הזכות

 • לסיוע בקבלת הקצבה ניתן לפנות לאחד משני הגופים הבאים:
 1. ארגון עלומים
  • לסיוע ניתן לפנות למשרדי העמותה:
   • ירושלים - הרב הגן 10. טלפון: 058-5599812
   • תל אביב- רח' קפלן 17. טלפון: 072-2504015.
  • דואר אלקטרוני: aloumim@gmail.com
 2. הקונסוליה הצרפתית בת"א בטלפון 5208504 -03.

חשוב לדעת

}}

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות

-->

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות