הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול הוקמה מתוקף חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, תשע"ז-2017.
הרשות מסייעת לרשויות המקומיות במאמץ למניעה ולהתמודדות עם פשיעה, אלימות, אלכוהול וסמים, באמצעות תמיכה מקצועית בייצור ובביסוס תשתיות, מנגנונים ותהליכים של התארגנות ברמה היישובית וכן תמיכה במשאבים לביסוס יכולת ההתמודדות של רשויות מקומיות וקהילות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.

פרטים

שיוך:המשרד לביטחון הפנים
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:hotmail@antidrugs.gov.il
כתובת:רחוב כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ירושלים ת"ד 3985, מיקוד 9103902
טלפון:1-700-500-508
מוקד מידע
פקס:02-6513956

תפקיד

  • פיתוח ויישום תוכניות בתחום המניעה של תופעות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול.
  • תיאום בין כלל הגופים הממשלתיים הפועלים בתחומי ההתמודדות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
  • הקניית ידע וכלים לאנשי מקצוע הפועלים בתחום המניעה, האיתור והשיקום בקהילה.
  • גיוס, הכשרה ותמיכה בפעילות מתנדבים ופעילים בקהילה, וכן בפעולות המכוונות לארגון תושבים לצורך התמודדות עם אלימות, פשיעה ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
  • גיבוש תפיסת ההסברה והשיווק החברתי בתחומי מניעת השימוש בחומרים ממכרים, מניעת פשיעה ואלימות במדינת ישראל.
  • קידום יוזמות ותיקוני חקיקה התומכים במאמצי המניעה וההתמודדות של ממשלת ישראל עם אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.
  • פיתוח כלים טכנולוגיים התומכים במאמצי המניעה וההתמודדות עם פשיעה במרחב הציבורי.

נושאים וזכויות