הקדמה:

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול הוקמה מתוקף "חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח – 1988". היא מתאמת ומנחה מקצועית את פעילותם של משרדי הממשלה השונים במכלול תחומי המאבק בשימוש בסמים.

פרטים

כתובת רשמית:
רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ירושלים, 91039.
טלפון:
02-5675911

תפקיד

  • גיבוש מדיניות לאומית בתחום המאבק בנגע הסמים
  • תיאום בין-משרדי ובין-מוסדי בכל הנוגע להובלת המאבק
  • הכשרת כח אדם מקצועי לעיסוק בנושא הסמים וקידום מערך הפעילות הקהילתית למאבק בשימוש בהם
  • ייזום ופיתוח שירותים בתחומי החינוך, אכיפת החוק והקהילה כמו גם בנושא הטיפול והשיקום של נפגעי סמים
  • הפצת מידע וקידום ההסברה בנושא, במטרה להביא לשינוי האווירה הציבורית
  • קידום וביצוע מחקרי הערכה על פעולות שמבוצעות על-ידי הרשות והמשרדים השונים בתחומי המאבק השונים
  • ביצוע סקרים ארציים ועירוניים על היקף השימוש בסמים
  • הפעלת מרכז מידע לאומי בנושא סמים ועידוד ההתנדבות למאבק בשימוש בהם

נושאים וזכויות