המשרד לביטחון הפנים אמון על אכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי ועל פעילות ביטחון הפנים במדינה.

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:applications@mops.gov.il
כתובת:רחוב קלרמון גנו, בניין ג', הקריה המזרחית, ירושלים 9118101
טלפון:02-5428014
היחידה לפניות ולתלונות הציבור
פקס:02-5418061

תפקיד

  • התמודדות עם תופעות פשיעה, שמירה על ביטחון הנפש והרכוש, שמירה על הסדר הציבורי והגנה על הציבור מפני טרור.
  • אחזקת אסירים ועצורים במשמורת בטוחה ונאותה וסיוע בשיקומם.
  • הגנה על עדים.
  • מניעת אלימות ועבריינות בחברה.
  • מניעה וטיפול בתחום הסמים והאלכוהול.
  • מניעה וכיבוי דליקות, חילוץ והצלה.
  • רישוי ופיקוח על כלי ירייה אזרחיים.
  • אכיפת החוק, שמירת הסדר הציבורי ופעילות ביטחון הפנים במדינה.

נושאים וזכויות