הרשות לקידום מעמד האישה מספקת למשרדי הממשלה את הכלים והמידע הדרושים להשגת המטרות הבאות:

 • קידום השוויון בין המינים
 • תיאום בין הגופים המטפלים במעמד האישה
 • גיבוש פעילות למניעת אלימות נגד נשים

פרטים

אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:pniyot-women@mse.gov.il
כתובת:עם ועולמו 3, ירושלים, 95463033
טלפון:072-2532062

תחומי הפעילות העיקריים של הרשות

 • העמקת המודעות הציבורית בנושא קידום מעמד האישה
 • קידום הצעות חקיקה בתחום
 • פעילות למען יישום האמנה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים
 • קיום קשרים עם גופים בינלאומיים העוסקים במעמד האישה
 • הכשרת יועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות
 • קידום ייצוגן ההולם של נשים במוקדי קבלת החלטות
 • מאבק באלימות נגד נשים
 • מניעת הטרדה מינית
 • מאבק בסחר בנשים
 • מאבק בפרסום הפוגע באישה
 • קידום נשים בנות מיעוטים

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות